«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Velisiz kıyılan nikâh geçerli midir?

Velisiz kıyılan nikâh geçerli midir?

Soru: Velisiz kıyılan nikâh geçerli midir?

Sorunun tam metni: Selamun aleykum. Kadının babasının izin vermediği veya vermeyeceği kanaatiyle gizli evlilik yapılması hususunda bilgi verebilir misiniz? Ana babadan gizli evlenilmesi günah veya aileye karşı kul hakkı olur mu?

 Cevâb: Ve aleykum selâm. Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. 

Allâh Azze ve Celle bizleri hak ve hakîkatlerden ayırmasın, bilmelisin ki! Velisiz yani evlenmek isteyen kadının babasının izni olmadan yapacağı nikah akdi, Hanefiler dışındaki âlimlere göre caiz değildir; bâtıldır. Râcih olan görüş de budur. Nitekim İmrân bin Husayn radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre Allâh Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Nikâh ancak veli ve iki adil şahitle (sahih) olur.” [Buharî]  

Âişe radîyallâhu anha’nın rivayet ettiği hadiste ise şöyle buyurmuştur: “Hangi kadın velisinin izni olmadan nikâh kıyarsa nikâhı batıldır! Nikâhı batıldır! Nikâhı batıldır!” [Ebu Davud]

Nikâhın ilân edilmesi ise yine Allâh Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem emridir. Nitekim şöyle buyurmuştur: “Nikâhı ilan ediniz!” [Ahmed]

Toparlayacak olursak: Velisiz nikâh olmadığı gibi nikâhı gizleyerek evlilik hayatı yaşamak diye bir şey de İslâm’da yoktur. Nikâhı ilan etmek gereklidir.   

Anne babanın hakkı konusuna gelirsek; kişi, günahı ve şirki emretmedikleri sürece anne ve babasına itaat etmek zorundadır. Bu farzdır. İsyan etmek ise haramdır. Allâh Azze ve Celle şöyle buyurmuştur:

“De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya ihsanda bulunun…” [Enam: 6/151]

“Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir… Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana şirk koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber veririm.” [Ankebut: 8]   

Bu sebeble evlilik gibi büyük bir olayda anne ve babadan mutlaka izin almak gereklidir. Aksi halde onların hakkı çiğnenmiş ve isyan edilmiş olur.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

1438h./2017m.