«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Unutarak yiyip içen kimsenin orucu bozulur mu?

Unutarak yiyip içen kimsenin orucu bozulur mu?

Soru: Unutarak yiyip içen kimsenin orucu bozulur mu?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Kasten yiyip içmek, icmâ ile orucu bozan şeylerdendir. Unutarak yiyip içmek ise orucu bozmaz. Nitekim: “Ebû Hureyre radıyallâhu anh’dan rivâyet olunduğuna göre, Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse oruçlu iken unutarak yer ya da içerse orucunu tamamlasın. Allâh onu yedirmiş ve içirmiştir.” [Buhari (1933); Müslim (1155)…]

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.