«
  1. Ana sayfa
  2. MAKALELER
  3. Tevhidi Anlamak

Tevhidi Anlamak

TEVHİDİ ANLAMAK

Esedullâh Saîd

Cahiliye sistemleri ve bu sistemleri ayakta tutanlar, tuğyan projeleri üreterek insanlarla tevhidin arasına geçmişlerdir. Günümüzde de tüm dünya genelinde insanlarla tevhidin arasına geçmek için büyük bütçeler sarf etmektedirler. Bu bozuk sistemler insanların tevhidi duymamaları ve tevhide yönelmemeleri için alternatif modeller sunarak insanlığın hüsranı için çabalarlar.  Tüm sömürü düzenlerinde sömürenler, sömürü kavramının içeriğini değiştirdikleri gibi, tevhide alternatif model sunanlar da, din sömürücüleri eliyle tevhidin içeriğini değiştirerek anlattırırlar.

Ne yazık ki bu habis planlar başarılı olmuş ve olmaktadır. Bu gün akılları zincirli milyonlar sömürü düzenlerinin dinine girmişlerdir. Hal böyle olunca tevhidi anlamamış nesillerin tevhidi yaşaması da mümkün olmamaktadır.

Ağızlarıyla ‘La İlahe İllallah’ı söyleyen nice insân anlamını bilmediği bir kelimeyi ömrü boyunca tekrarlamakta ancak yaşantısıyla söylediğinin aksini yapmaktadır. Sözler yapılmak içindir. Tevhid kuru bir söz, kuru bir inanç değildir. Bilakis, tevhid Allah’ın kullarından isteği inanç ve bu inancın getirdiği yaşantıdır.

Günümüz cahiliyesinin putperest düzenlerinde, Allah’ın dininin emirlerine karşı olanlar tarafından Kelime-i Tevhid söylettirilmektedir. Neden? Oysa dünün cahiliye Mekke’sinde Kelime-i Tevhid’i söyleyenler her türlü işkenceye uğratılıyorlardı. Bilal’in, Yasir’in, Sümeyye’nin, Ammar’ın, Ebu Zerr’in (Allah hepsinden razı olsun) ve diğerlerinin hayatlarını bilmekteyiz. Onlara tevhid davasını hazmedemeyenler tarafından yapılanlar ortadadır. Ancak çağımızın tevhidi hazmedemeyenleri neden ‘Lâ İlâhe İllallâh’ karşısında saldırganlıklarını dışlarına vurmamaktalar? Hatta çağın firavunları kendi memurlarına bu sözü minarelerden söylesinler diye yüklüce paralar ödemektedirler, neden?

Çünkü bu memurlar insanlara ‘Lâ’yı anlatmamaktadır. Yine onlar abdesti bozan halleri anlatırlar ancak imanı bozan halleri yine anlatmamaktadırlar. Tevhid nedir, nasıl gerçekleşir? Tevhidi bozan haller nelerdir? Tevhid olmadan Müslüman olunabilir mi? Hâkimiyeti millette gören bir düşünceyle tevhid bağdaşabilir mi? Bunlar ve bunlar gibi daha nicelerini hangi memur anlatmaktadır? Hangi memur cemaate ‘hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletin değil, yalnızca Allah’ındır’ demiştir? Zaten onların görevi de tevhidi anlatmak değil, tevhidi gizlemek ve çarpıtarak anlatmaktır.

Oysa tevhid, insan için ilk tahsil etmesi gereken en yüce hakikattir. Tevhid, ilk insândan itibaren, kıyamet kadar gelecek tüm insânlara, insânların sahibinin buyruğudur. İslam Dini insanlığın tek gerçek dinidir. İnsanların Rabbi her dönemde ve her yerde insanlara peygamberleriyle birlikte tevhid dinini göndermiştir.

tevhid (tevdav)

Tevhid, ‘Allah’ın kullarından istediği en büyük emir’dir.

Tevhid; ‘Allah’ı ibadetlerle birleme’nin adı olup, tüm muhtevası ve kapsamıyla ibadettir. Hayat ibadetten ibarettir. Tevhid ehli hayat ile memat arasındakileri âlemlerin Rabbi için yaptığından, onun hayatı ibadete dönüşür.

Tevhid, Allah’ı –rububiyetinde, ulûhiyetinde, isimleri ve sıfatlarında- birleyerek yaşamaktır ki, bu ibadetin özüdür. İbadetler, zamane cahiliyesindekilerin zannettikleri gibi sadece namaz, oruç, zekât ve hac ile sınırlı değildir. Bilakis, ibadetler hayat yolunun bütünü kapsamaktadır. Ve hayatta, bebek beşiğinden, ölüm döşeğine kadar bir ibadet olup, kul da: “Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir(Enâm: 6/162) demelidir.

Rabbinin kendinden razı olmasını arzulayan bir kişi bireysel ve toplumsal hayatında tevhide göre yaşamalıdır. Kalpte kabul edilen tevhid, oradan tüm azalarla hayatın bütününde kendini göstermelidir. Gönüllerde kabul edilen tevhid, dillerde söylenmeli ve de bedenlerde yaşanmalıdır.

Bir insân işinde ayrı, okulunda ayrı, ibadet yerinde ayrı ilahlara yönelemez. Kişi, bir olup, ortağı olmayan Allah’a ibadetini yerine getirmelidir. Aksi durumlarda eğer kişiler, bu alanların her birinde farklı ilahların kanunlarına göre bir yaşantıyı kabul ediyorlarsa, Allah’a ortak koşan kişiler durumuna düşerler.

İyi biliniz ki tevhîd, kulların sahibi Allah’ın, kullarından isteğidir ki, bu istek gerçekleşmeden iman gerçekleşmez; kişi Müslüman olamaz. Onun Müslümanlık söylemi bir iddiadan öteye geçemez.

İmanın gerçekleşmesi için tevhidi yaşantı yapan kişinin Allah’ın hükümlerinin dışına çıkmayacağına Allah’a söz vermesi gerekir.

Ey Allah’ın kulu! İyi bil ki, bu sözü veren muvahhidler Allah’ın razı olduğu kullarıdırlar. Onlar;“Gerçek şu ki ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim.” (Enâm: 6/79) diyerek sözlerine hayatlarını şahid kılanlardır.

Sen o kullardan mısın?

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *