«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Şevvâl ayının 6 gün olan orucunu ara vermeden peş-peşe tutmak şart mıdır?

Şevvâl ayının 6 gün olan orucunu ara vermeden peş-peşe tutmak şart mıdır?

Soru: Şevvâl ayının 6 gün olan orucunu ara vermeden peş-peşe tutmak şart mıdır? 

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Şevvâl ayının altı gün olan orucunu ara vermeden peş-peşe tutmak şart değildir. Kişi peş-peşe tutabildiği gibi aralıklarla da bu orucu tutabilir. Ancak ne kadar erken tutulursa fazilet olarak o kadar üstün olur. Çünkü hayırlarda yarışmak, kullardan istenen bir şeydir. Nitekim Allâh Azze ve Celle, şöyle buyurmaktadır:“Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Öyleyse hayırlarda (sâlih amelleri işlemekte) yarışın.” (Bakara: 2/148)

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.