«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Şevvâl ayından altı gün oruç tutmanın hükmü nedir?

Şevvâl ayından altı gün oruç tutmanın hükmü nedir?

Soru: Şevvâl ayından altı gün oruç tutmanın hükmü nedir? 

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Şevvâl ayından altı gün oruç tutmak, sünnettir. Nitekim Ebû Eyyûb el-Ensârî radîyallâhu anh’dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:“Kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevvâl’den altı gün daha eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.” [(SAHÎH HADÎS:) Müslim (1164); Ebû Dâvûd (2433)…]

Bu hadis sahîh olup, Şevvâl ayından 6 gün oruç tutmanın sünnet olduğuna açık bir şekilde delâlet etmektedir. Bazı âlimlerin, câhillerin farz zannetmelerinden korkmaları sebebiyle yahut kendilerinden önceki ilim ehlinden tutulması noktasında bir şey işitmemiş olmaları gerekçesiyle bu orucu mekruh görmeleri, sünnete muhaliftir. Bu sebeble, Ramazan orucunu tuttuktan sonra bütün sene oruç tutmuş gibi ecir almak isteyen bir kimsenin Şevvâl ayından da 6 gün oruç tutarak hadisi şerife ittibâ etmesi gereklidir.

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.