«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Şer’î özürler sebebiyle Ramazan orucundan eksiği olan bir kimse, Şevval ayının 6 gün olan orucunu tutabilir mi?

Şer’î özürler sebebiyle Ramazan orucundan eksiği olan bir kimse, Şevval ayının 6 gün olan orucunu tutabilir mi?

Soru: Şer’î özürler sebebiyle Ramazan orucundan eksiği olan bir kimse, Şevval ayının 6 gün olan orucunu tutabilir mi? 

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Kullara öncelikli gerekli olan Allâhu Teâlâ’nın farz kıldığı amelleri eksiksiz olarak yerine getirmektir. Bu sebeble Ramazan ayından tutamadığı oruçlar bulunan bir kimsenin ilk olarak bunları tutması gereklidir. Sonra sünnet olan Şevvâl ayının altı gün orucunu tutabilir. Ebû Eyyûb el-Ensârî radîyallâhu anh’dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevvâl’den altı gün daha eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.” [(SAHÎH HADÎS:) Müslim (1164); Ebû Dâvûd (2433)…]

Şevval ayı hakkında varid olan bu hadîs-i şerîfte: “Kim Ramazan orucunu tutar da…”  buyrularak sünnet olan Şevval ayı orucunun farz olan Ramazan orucundan sonra tutulacağı ifâde olunmuştur. Buna göre, Şevvâl ayı orucunu tutmak isteyen bir kimsenin önce Ramazan orucundan kalan eksiklerini tamamlanması gereklidir.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.