«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Lazer epilasyon yaptırmak câiz midir?

Lazer epilasyon yaptırmak câiz midir?

Soru: Lazer epilasyon yaptırmak câiz midir?

Sorunun tam metni: es-Selâmu aleykum. Rabbim ayaklarınızı dîni üzere sabit kilsin. Lazer epilasyon ile yanakları temizletmek câiz midir?

Cevâb: Ve aleykum selâm. Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Allâh Azze ve Celle tüm Müslümanların ayaklarını dîni üzerine sâbit kılsın. Allâhumme âmîn.

Lazer epilasyon, tüy ve kıl diplerinin lazer ile yakılarak tekrar çıkmasının önlenmesi uygulamasına verilen isimdir. Sağlığa zararı olmadığı sürece bu işlem câizdir. Ancak vücuttaki her kılın bu işleme tâbi tutulması aynı hükümde değildir. Zîrâ vücuttaki her kılın hükmü aynı olmadığı gibi vücudun her bölgesi de aynı hükümde değildir.   

Sizin sorduğunuz sakal hizasına girmeyen kılları ve elmacık kemiği üzerinde biten tüyleri lazer ile temizletmek câizdir. Şeran bir sakıncası yoktur. Haram olan şey ise sakal bölgesinde olan kılları kökünden kesmektir. Lazer epilasyon ya da başka bir yöntem ile bir daha çıkmamasını sağlamak ise bundan daha şiddetlidir. Bunların tümü, Allâh’ın erkekte yarattığı fıtratı değiştirmeğe kalkışmak ve kadınlara benzemeğe çalışmaktır. İbn Abbâs radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, o, şöyle demiştir: “Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem, kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lânet etti.” [Buhârî (5886); Ebû Dâvûd (6834)…]

Sonuç olarak lazer epilasyon ile elmacık kemikleri üzerinde çıkan veya sakala dâhil olmayan yüzdeki kılları yahut kulakta biten tüyleri temizletmek câizdir. Sakala dâhil olan kılları velev ki arzulanan şekli vermek için bile olsa kazımak veya lazer epilasyon ile temizletmek câiz değildir. Bunun gibi kalın olan kaşları inceltmek ya da istenen şekli vermek için çekmek veya lazer ile temizlemek câiz değildir. Avret mahallinde biten kıl ve tüylerin hükmü de -avret sayılan yerleri zarûretsiz açmak câiz olmadığından- yine böyledir.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1438h./2017m.