«
  1. Ana sayfa
  2. Akaid Soruları
  3. “Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları nelerdir?

“Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları nelerdir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları nelerdir? 

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Sorulan bu sorunun cevâbı burada anlatılamayacak kadar geniştir. Ancak soruya cevâb vermek asıl olduğundan, “Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları kısaca şöyledir:

Tevhîd kelimesi olan Lâ İlâhe İllallâh’ın nefy (inkâr) ve isbât (kabul) olmak üzere iki rüknü vardır. “Lâ İlâhe” yani “ilâh yoktur” kısmı nefy; “İllallâh” yani “Allâh’tan başka” kısmı ise isbâttır.

Bu sebeble “Lâ İlâhe” cümlesinin gereği olarak öncelikle kendisine tapınılan tüm sahte ve bâtıl ilâhlar, putlar, tâğutlar ve şeyhler reddedilmelidir. Düzenleri, sistemleri, kurum ve kuruluşları tüm uzantılarıyla yok kılınmalıdır. Müşriklerin bunlar için yaptıkları ibâdetler, tüm çeşitleriyle ve bütün yönleriyle terk edilmelidir. Şirkten tamamen beri olunmalıdır. Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır:

“Her kim tâğutu (Allâh’tan başka kendisine tapınılan şeyleri) reddederek Allâh’a îmân ederse, kopması mümkün olmayan sapa sağlam bir kulba (İslâm Dîni’ne) yapışmıştır.” (Bakara: 2/256)

“İllallâh” cümlesinin gereği ile de Allâh Subhânehu ve Teâlâ, en güzel isimlerin ve en kâmil sıfatların sahibi tek gerçek rabb ve ilâh olarak kabul edilmelidir. İbâdetler tüm çeşitleriyle ve bütün yönleriyle sadece O’na yapılmalıdır. Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır:

“İşte Rabbiniz olan Allâh budur. O’ndan başka ilâh yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse (sadece) O’na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.” (Enam: 6/102)

Kelime-i tevhîd olan “Lâ İlâhe İllallâh”ın, ilim, yakîn, ihlâs, sıdk, muhabbet, inkıyâd ve kabul olmak üzere yedi şartı vardır.

İlim:

Lâ İlâhe İllallâh’ın mânâsını bilmektir. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Her kim Lâ İlâhe İllallâh’ın mânâsını bilerek ölürse Cennete girer.” [(SAHİH HADİS): Müslim (43); Ahmed (464)…]

Yakîn:

Lâ İlâhe İllallâh sözüne ve gerektirdiği mânâlara kesin bir şekilde inanmaktır. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Lâ İlâhe İllallâh Muhammeden Rasûlullâh’a şahadet ederim, Allâh’ın huzuruna bu ikisinde şek etmeden çıkan kimse Cennete girer.” [(SAHİH HADİS): Müslim (44); İbn Hibbân (6530)…]

İhlâs:

Lâ İlâhe İllallâh sözünde ve gerektirdiği mânâlarda samimi olmaktır. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet Günü şefaatimle insânların en mutlu olacak olanı, kalbinden ya da içinden ihlâs ile ‘Lâ İlâhe İllallâh’ diyen kimsedir.” [(SAHİH HADİS): Buhari (99); Ahmed (8858)…]

Sıdk:

Lâ İlâhe İllallâh sözünde ve gerektirdiği mânâlarda yalan ve aldatma olmadan doğru olmaktır. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Sevinin ve ardınızdan gelenlere müjde verin. Lâ İlâhe İllallâh’a sıdk ile şehâdet eden cennete girecektir.” [(SAHİH HADİS): Ahmed (19597); Tahâvi (4003)…]

Muhabbet:

Lâ İlâhe İllallâh sözünü ve gerektirdiği mânâları sevmektir. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Üç şey kimde bulunursa îmânın tadını bulur: (1) Allâh ve Rasûlünü başka her şeyden çok sevmek; (2) Sevdiği kişiyi yalnızca Allâh için sevmek; (3) Küfre dönmeyi, ateşe atılmak kadar kötü görmek.” [(SAHİH HADİS): Buhari (16); Müslim (6)…]

İnkıyâd:

Lâ İlâhe İllallâh sözünün gerektirdikleriyle amel etmektir.  Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Allâh’a îmân ettim, de ve istikamet üzere (emrolunduğun gibi) yaşa.”[(SAHİH HADİS): Müslim (41); Ahmed (14990)…]

Kabul:

Lâ İlâhe İllallâh sözünü ve gerektirdiklerini, kalb ve dil ile kabul etmek olup, amellerle yalanlamamaktır. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Nefsim, elinde olan Allâh’a yemin ederim ki; arzusu benim getirdiğime tâbi olmadıkça hiç biriniz îmân etmiş olmaz.” [(SAHİH HADÎS:) İbn Ebi Âsım (Sünne: 15); İbn Batta (İbâne: 210)…]

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1435h./2013m.