«
  1. Ana sayfa
  2. Akaid Soruları
  3. “Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhîdinin mânâsı nedir?

“Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhîdinin mânâsı nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhîdinin mânâsı nedir? 

Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Lâ İlâhe İllallâh kelime-i tevhîdinin mânâsı: “Allâh’tan başka ibâdet edilmeyi hak eden hiçbir ilâh yoktur” demektir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ’nın varlığını, rabliğini, ilâhlığını, isimlerini, sıfatlarını ve ibâdete sadece O’nun lâyık olduğunu kesin bir şekilde tasdik etmek, tam bir ikrar ve eksiksiz bir itiraftır. Kulun davranışlarında eserleri görülecek şekilde kalbin buna tam bir teslimiyetidir. Bu da Allâh’ın bildirdiği buyruklara kayıtsız ve şartsız itaat etmektir.

Binaenaleyh işlerde yalnız O vekil kılınır, O’nun için sevilir, O’nun için nefret edilir, O’nun için çalışılır. Yargı ancak O’nun hükmüyledir. Yalnız O’nun için kurban kesilir ve yalnız O’nun adakta bulunulur. Yalnız O’na dua edilir. Ancak O’na secde edilir ve bir tek O’nun emrine boyun eğilir. Kısacası görünen ve görünmeyen tüm ibâdetler sadece ona yapılır.

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1435h./2013m.