«
  1. Ana sayfa
  2. Akaid Soruları
  3. “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat bu kelimenin mânâsını bilmeyen bir kimsenin hükmü nedir?

“Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat bu kelimenin mânâsını bilmeyen bir kimsenin hükmü nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat bu kelimenin mânâsını bilmeyen bir kimsenin hükmü nedir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. 

“Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhidinin ne manaya geldiğini bilmeyen bir kimse bu kelimeyi günde yüzbin defa da zikretse ümmetin icmâsı ile Müslüman ismini hak etmez. Çünkü her ibadetin şartları ve rükünleri olduğu gibi kelime-i tevhidinde şartları ve rükünleri vardır. İlim yani kelime-i tevhid’in ne manaya geldiğini bilmek, kelime-i tevhid’in birinci şartıdır. Allâh Tebâreke ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır: 

“Bil ki! Allâh’tan başka (ibâdete layık) ilâh yoktur.” (Muhammed: 47/19)

Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur:

“Her kim Lâ İlâhe İllallâh’ın mânâsını bilerek ölürse Cennete girer.” [(SAHİH HADİS): Müslim (43); Ahmed (464)…]

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1435h./2013m.