«
  1. Ana sayfa
  2. Akaid Soruları
  3. “Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez diyenlerin sözleri doğru mudur?

“Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez diyenlerin sözleri doğru mudur?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez diyenlerin sözleri doğru mudur?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

“Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez sözü doğru değildir. Çünkü her kim, İslâm’ından sonra ona aykırı bir şeyin faili olursa, faili olduğu şeyin hükmünü alır. “Lâ İlâhe İllâllah diyen bir kimse tekfîr edilemez” sözü aşırı mürcie mezhebinin akidesi olup, bu akidenin küfür olduğunu geçmiş ehlisünnet âlimleri açıklamışlarıdır.  

Sahaheler -Allah kendilerinden râzî olsun-, “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat zekât vermemekte direten kimseleri tekfîr etmişlerdir. Onlarla mürtetlerle savaşıldığı gibi savaşmışlardır. Yine Tatarlar ve Fatimîler bu kelime-i söyledikleri halde Allâh’ın indirdikleriyle hükmetmemeleri sebebiyle tekfîr edilmişlerdir. Yine meşhur olduğu üzere tarikatçılardan İbn Arabî ve Hallacı Mansur gibi kimseler bu kelimeyi söyledikleri halde tekfîr edilmişlerdir. Yine büyük imamlarımızdan rivayet olunduğu üzere, Allah’ın ilminin ve kelâmının yaratılmış olduğunu söyleyen kimseler, muayyen olarak tekfîr edilmişlerdir.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1435h./2013m.