«
  1. Ana sayfa
  2. Akaid Soruları
  3. Küfür ne demektir?

Küfür ne demektir?

Soru: Küfür ne demektir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Küfür kelimesi lügatte: “Örtmek ve gizlemek” gibi manalara gelmektedir.
İslâmî ıstılahta küfür: “Îmânın zıddıdır. Yani: Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in Allâh’u Teâlâ’dan getirdiklerinden herhangi bir şeyi kalb ile tasdik (kabul) etmemek, bunları dil ile inkâr etmemek ve gerektirdikleriyle amel etmemektir.”

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1435h./2013m.