«
  1. Ana sayfa
  2. EDEBİYAT
  3. Sizce Hangisi Müslüman?

Sizce Hangisi Müslüman?

“Sizce hangisi Müslüman?” adlı bu yazımızda 40 soru sorduk ve bunların cevaplarını düşünmenizi istiyoruz.

1) Sizce, Allah’ın emir ve yasaklarını bırakıp insanların emir ve yasaklarına yönelen ve atalarını böyle bulduğunu söyleyenler mi; yoksa “Allah’a şirk koşan atalarımızdan beriyiz” diyenler mi, Müslüman?

2) Sizce, Allah hüküm koymada başkalarını ortak kılmamışken “bizim de yönetimde bir hakkımız yok mu?” diyerek teşri koyanlar mı; yoksa “Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendisidir” diyerek onları red edenler mi Müslüman?

3) Sizce, “yaratan Allah’tır ancak yönetim bize aittir!” diyenler mi, yoksa “yaratmakta yönetmekte Allah’a aittir” diyenler mi Müslüman?

4) Sizce, “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” diyenler mi, yoksa “egemenlik kayıtsız şartsız Allah’ındır” diyenler mi Müslüman?

5) Sizce, helvadan yaptığı yasalarını üç, beş yılda yiyip tüketenleri destekleyenler mi, yoksa tüm beşeri sistemleri red ederek “hüküm yalnızca Allah’a aittir” diyenler mi Müslüman?

6) Sizce, “aman bu zamanda mı!” diyerek İslam’ın hükümlerini zamanla kayıtlayıp onları zamanın mensuh kıldığını iddia edenler mi, yoksa “İslam’ın hükümleri kıyamete dek insanları yönetecek ilahi hükümlerdir” diyenler mi Müslüman?

7) Sizce, devlete karışmayan vicdanlara hapis olunan bir dine inananlar mı, yoksa “bizim inandığımız dinin sahibi Allah’tır ve O her şeye ve herkese karışır” diyenler mi Müslüman?

8) Sizce kâfirlerin projelerinin bir ayağı olup laikliğe ve demokrasiye çağıran ve laik ve demokrat olanlar mı, yoksa “İslam, laikliği ve demokrasiyi red eder” diyerek bunlardan beri olanlar mı Müslüman?

9) Sizce, Allah’ın kullarına gönderdiği yasalar varken “bizim de yasalarımız var!” diyerek batıl ilahlığa kalkan ve onları destekleyenler mi, yoksa “siz ve Allah’tan başka edindikleriniz ateşin ehlisiniz” diyerek Allah’ı birleyenler mi Müslüman?

10) Sizce, göklerin ilahı ve yerlerin ilahı olarak bir ayrım yaparak “Tanrının hakkı Tanrıya, Sezar’ın hakkı Sezar’a!” diyenler mi, yoksa “gökler ve yerler ve ikisi arasındakiler egemenliği elinde bulunduran Allah’ındır” diyenler mi Müslüman?

11) Sizce, Allah düşmanlarını seven ve destekleyen, onlarla anlaşmalı ve uzlaşmalı olarak tevhid ehline saldıranlar mı, yoksa “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin!” buyruğunca hareket edip kâfirlere düşman, Müslümanlara dost olanlar mı Müslüman?

12) Sizce, “İslam’a terör, Müslümana terörist!” diyen batı ve onun necis zihniyetinin destekçileri mi, yoksa “asıl terörist batı ve uşaklarıdır!” diyenler mi Müslüman?

13) Sizce, tüm birleşmiş küfür cephesi Müslümanlara saldırmışken onlarla birlik olanlar mı, yoksa “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” diyerek şeriata sarılanlar mı Müslüman?

14) Sizce, Allah’ın arzında isyan ve tuğyan ederek haddi aşan tağutlar ve onların destekçileri mi, yoksa “tağutun reddi, tevhidin bir gereğidir” diyerek tağutları red edip, tuğyana engel olmaya çalışanlar mı Müslüman?

15) Sizce, küfrün ve zulmün çağında ve dârında “oh, ne güzel yaşıyoruz!” diyenler mi, yoksa “Allah’ın arzında Allah’ın kanunları hâkim oluncaya dek bize rahat yok!” diyerek canını ve malını davasına adayanlar mı Müslüman?

16) Sizce Allah’ın peygamberine hakaret edildiğinde susan, ancak hakaret edenlere bir şey olduğunda dostlarıyla kol kola gürleyen mi, yoksa “Rasulullah’a hakaret cezalandırılmalıdır” diyerek Allah’a ve rasülüne hakaretin cezasını isteyen ve verenler mi Müslüman?

17) Sizce, en iyi yönetimin demokrasi olduğunu savunup kraldan çok kralcı olan demokratlar mı, yoksa “her izm batıl bir dindir” diyerek tüm uyduruk dinleri, tüm sahte düzenleri, tüm batıl izmleri edenler mi Müslüman?

18) Sizce, tağutlarının destekçileri olup, tahtları sağlamlaşsın ve yıkılmasın diyerek mücadele edip savaşanlar mı, yoksa “iman edenler Allah yolunda savaşırlar” emrine göre hareket edenler mi Müslüman?

19) Sizce, ırkçılığı imanın temeline koyarak ırkı için dost ve düşman olanlar mı, yoksa “ancak inananlar kardeşler” diyerek her ırktan iman kardeşiyle birlikte hareket edenler mi Müslüman?

20) Sizce, inandığını söylediği Allah’ın hükümlerini bırakanların hükümlerine başvuranlar mı, yoksa “Allah ve Rasülü bir mesele hüküm vermişken inananlar ancak o hükümleri kabul edebilir” diyerek beşeri hükümleri kabul etmeyenler mi Müslüman?

21) Sizce, aracılarla Allah’a iman edip bunu insanlara teşvik edenler mi, yoksa aracılardan beri olarak “Rabbim aracılıktan münezzehtir” diyerek Allah’a aracısız yönelenler mi Müslüman?

22) Sizce, kendilerini duyamayan, göremeyen ve bilemeyenlere dualar edip onlardan bekleyen mi yoksa “Rabbim bana şah damarından yakındır, dua sadece O’na yapılmalıdır” diyerek yalnızca O’na dua eden ve yalnızca O’ndan bekleyen mi Müslüman?

23) Sizce, kendine efsanelerden, hurafelerden, masallardan bir din oluşturup bu dinle kurtulacağına sanan mı, yoksa tüm masallardan beri olarak “kitap ve sünnete muhalif olan insanların uydurduklarını kabul etmiyoruz” diyerek kitap ve sünnete sarılan mı Müslüman?

24) Sizce, Allah ile aldatan, dini geçime ve seçime alet edenler mi, yoksa Allah ile uyarıp, “bizim ücretimiz ancak âlemlerin Rabbi katındadır” diyenler mi Müslüman?

25) Sizce, aklını iptal ederek din simsarlarının yanmayan kefenine inananlar mı, yoksa “Allah’ın azabından hiçbir şey insanı koruyamaz” diyerek Allah’tan korkarak ve O’ndan umarak sadece O’na ibadet edenler mi Müslüman?

26) Sizce, şeyhlerinin her halde kendilerini gördüklerine inanıp eşiyle aynı yerde yatmayanlar mı, yoksa “mutlak olarak herkesi her an gören ancak Allah’tır, beşer değil” diyenler mi Müslüman?

27) Sizce, anlamadan ve şartlarını yerine getirmeden binlerce defa kelime-i tevhid çekenler mi, yoksa “kelime-i tevhid, kişiye ancak şartları yerine getirilirse fayda verir” diyerek şartlarını yerine getirenler mi Müslüman?

28) Sizce, faydayı ve zararı bir takım taşlarda, iplerde, boncuklarda, türbelerde, canlı, cansız putlar da görenler mi, yoksa “fayda ve zarar ancak Allah’tandır” diyenler mi Müslüman?

29) Sizce, daha kendilerini ateşten kurtarmamışken başkalarını cübbelerinin altında kurtaracaklarına inanıp, onlara söz verip, onlardan söz alanlar mı, yoksa o çetin günden korkup “o gün kimsenin kimseye faydası yoktur” diyerek kendi amelleriyle o güne hazırlanmaya çalışanlar mı Müslüman?

30) Sizce, uydurdukları zikirlerle sazlı sözlü, bağırış çağırışlı, halkalı semalı zikirlerle Allah’a yaklaşacaklarını sanan sözde zakirler mi, yoksa “her bidat dalalettir, tüm bidatler red edilmelidir” diyerek bidatleri red edenler mi Müslüman?

31) Sizce, Allah’ın yasakladığı faizi; “helal olsun, bereketli olsun, Allah arttırsın!” diyerek Allah’a ve rasülüne savaş açanlar mı, yoksa “faiz ayağımın altındadır” buyuran nebinin yaptığını yapanlar mı Müslüman?

32) Sizce, “vergilendirilmiş kazanç kutsal kazançtır!” diyerek içkiden, zinadan, kumardan alınan vergileri kutsayanlar mı, yoksa “ haramları vergilendirmekle, haram helal olmaz; haramdan gelen kutsanmaz” diyerek her türlü haramdan ve haramiden uzak durup, uzak durmaya çağıranlar mı Müslüman?

33) Sizce, hayatı boyunca İslam’ı yaşamamış bilakis hükümleriyle alay edip ölünce Müslüman muamelesiyle gömülenler mi yoksa “hayatımız ve ölümümüz âlemlerin Rabbi içindir” diyerek hayatları ve ölümleri İslam ile olanlar mı Müslüman?

34) Sizce, her türlü sözlü ve yazılı küfrü kabul edip hiç umurlarında olmayanlar mı, yoksa “sözlerimiz ve yaptıklarımız İslami olmadır” diyerek bunlardan ateşten kaçar gibi kaçanlar mı Müslüman?

35) Sizce hayatı başkalarının ismiyle yaşayan ve yaşanması için çalışanlar mı, yoksa “hayat ancak Allah’ın ismiyle yaşanmalıdır” diyerek hayatı Allah’ın ismiyle yaşayan ve O’nun ismiyle yaşanması için çalışan helalliler mi Müslüman?

36) Sizce görüntüsü ve yaşantısıyla tamamen kâfirlere benzeyip, dinden uzaklaşanlar mı, yoksa “kim bir kavme benziyorsa ondandır” ikazına göre İslam ne emrettiyse ona göre yaşayanlar mı Müslüman?

37) Sizce, kâfirlerin her türlü gününü gecesini, bayramını seyranını kutlayanlar mı, yoksa “bizim bayramlarımız bize, kâfirlerin bayramları kâfirlere…” diyerek kâfirlerin tüm uyduruk günlerinden ve bayramlarından beri olanlar mı Müslüman?

38) Sizce, uydurdukları bidat haftalarında Kur’an’dan ve Kâbe’den pasta yapıp yiyenler mi, yoksa “Kur’an hayata hâkim olmak için gönderilen kitaptır” diyerek ona iman edip yaşayanlar mı Müslüman?

39) Sizce, her türlü rezilliği yapanlara saygılı olduklarını söyleyen hümanistcikler mi, yoksa “ancak hak düşünceye ve yaşantıya saygımız var” diyenler mi Müslüman?

40) Sizce, dünyevi refahı için uhrevi hayatını satan, Allah’ın gazabını önemsemeyip insanlarının rızalarını isteyenler mi, yoksa “dünyamız batsa da, ahiretimiz kurtulsun, tüm insanlar bize karşı olsa da yeter ki Rabbimiz bizden razı olsun” diyenler mi Müslüman?

(Bu maddeler arttırılabilir, ancak biz bu kadarıyla yetinelim.)
Evet, sizce hangisi Müslüman?

Hidayete tabi olan Müslümanlara selam olsun!

Esedullâh Saîd el-Muallim

 İktibas Yapacakların Dikkatine!