«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Sigaranın hükmü nedir?

Sigaranın hükmü nedir?

Soru: Sigaranın hükmü nedir?

Cevap: Bismillahirrahmanirrahim.

Sigara haramdır. Bu günde dünyanın çeşitli yerlerinde de sigarının haramlığından bahsedilmektedir.

Rabbimiz bizlere temiz şeyleri helal, habis şeyleri ise haram kılmıştır. Faydalı olan şeyler temiz şeylerdir ki, bunlar helaldir. Zararlı olan şeyler de pis şeylerdir ki, bunlar da haramdır. Bakınız Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 

“O (peygamber ki) onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder. Onlara ‘temiz’ şeyleri helal, ‘pis’ şeyleri de haram kılar.” (Araf: 7/157)

Dün olduğu gibi bu günde birileri çıkıp; “sigara mekruhtur” diyebilirler. Onlara deriz ki: ‘Önceki nesillerde ‘tütün’ için verilen fetvalar, bu günkü ‘sigara’ denen zehir çubuğuyla birebir uymamaktadır. O zamanın şartlarında tarlasına tütün ekip sonra da bunu içen -veya satan- bir kişinin haliyle, bu gün dev bir zehir sektörüne dönüşen ve zararlarını tüm dünyanın bildiği ve içinde dört bin çeşit zararlı madde bulunan sigarayı aynı görmek asla doğru değildir.’

Bilindiği üzere İslam; ‘dini, aklı, canı, malı, nesli’ korur. Sigara ise insanı bağımlısı yaparak insan iradesini etkiler. Beynine zarar verir. Türlü hastalıklara ve sonunda da canın telefine sebep olur. Nesilleri hem sağlık yönünden hem de ekonomik yönden etkiler.  Yani sigara, İslam’ın koruduğu şeylerin düşmanıdır.

Bu ölümcül düşman; ölüme götüren hastalıkları sebebiyet vermekte, kul haklarının ihlalini gündeme getirmekte ve maddi anlamda büyük israflara yol açmaktadır ki, şimdi de kısaca onlara değinelim.

a) Sigara Ölüme Sebep Olur: İnsanın bedeni Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın ona verdiği bir emanettir. Ve insanın bu emanete karşı emanet bilinciyle hareket etmesi gerekir. Ona bu emaneti veren zamanı gelince ondan alacak ve o bedenle yaptıklarını ona soracaktır. İnsanın başkasının bedenine zarar vermesi caiz olmadığı gibi kendi bedenine de zarar vermesi caiz değil, haramdır.

b) Kul Hakkına Sebep OlurAllah Subhanehu ve Teâlâ’nın kullarının haklarına girmekte dinen caiz değil, haramdır. Sigara kullanımıyla insanların haklarına girilmektedir. İnsanlar pasif içicilikle zehirlenmektedirler. Pasif içiciler de devamlı sigara içilen ortamda kaldıklarında onlarda aynı şekilde zehirlenmektedirler.

Ayrıca sigaranın kendine has kötü kokusundan başta ev halkı olmak üzere tüm insanlar olumsuz etkilenmektedirler. Bilindiği üzere Efendimiz aleyhisselâm kötü kokulu yiyecekler yiyenlerin insanları rahatsız edeceklerinden ötürü o halleriyle mescide gelmemelerini istemiştir.

c) İsrafa Sebep Olurİsraf, İslam’da haramdır. Rabbimiz yiyip içmemizi ancak israf etmemizi bizlere bildirmiştir.

“Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” (Araf: 7/31)

Yine kitabullah’da israf sahiplerinin şeytanın kardeşleri olarak ta bildirilmiştir: 

“İsraf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine karşı nankördür.” (İsra: 17/26-27)

Sigara da israfa sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla israfa sebebiyet veren şeylerde olduğu gibi o bu noktadan da caiz değildir.

Ayrıca sigaraya verilen paralar Allah’ın dininde düşman olanların kasalarına girmekte ve bu paralar tüm dünyada Müslümanlara karşı kullanılmaktadır.

Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Maddi ve manevi zehir olup, bedeni ve ruhu zehirleyen tüm şeylerden uzak durmanız dileğiyle…

 

Esedullâh Saîd