«
  1. Ana sayfa
  2. FIKIH
  3. Sigara Belâsı

Sigara Belâsı

Giriş:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve rasûlüdür. Bundan sonra:

Hepinizin bildiği gibi, ‘bela’ kelimesi iyi olan şeylere kullanılmaz. Nerede kötü bir şey varsa kullanılan bir kelimedir bu kelime. Aslında kelimeler suçsuzdur, ancak öyle manalar yüklenirler ki, insan o kelimeleri duymak bile istemez.  ‘Kelimeler anlamların hamallarıdır’ bir nevi ve hamalların maddi yükleri taşıdığı gibi onlar da manayı yüklenirler.

Böyle bir girişten sonra öncelikle sigara belasına duçar olan tüm Müslümanların ve hatta tüm insanlığın bu beladan kurtulmasını temenni ederek bu konunun üzerinde birkaç kelam edelim. İnşaallah.

İnsanoğlu zararlı olan şeyleri üretip, onları tüketen varlık. Para için, dünyevi hırsları uğruna her şeyi kendine mubah görebilen, bu uğurda her şeyi yapabilen varlık. Aslında aklın anlamakta zorlandığı bir konu: ‘İnsan neden zehir üretir de insanları onunla zehirler?’

Bu nasıl bir mantığın ürünüdür. Bizim inancımız her şeyin en iyisini insanlığa sunarken tüm kötü olan şeyleri de yasaklar. Öyleyse buradan çıkarımla bu ‘bela’ da bize ait değildir. Ama bizim insanlarımızı da etkilemiştir.

Bu gün dünya çapında büyük bütçeli şirketlerin zehir tüccarı olduklarını görürsün. Aslında isimleri ne olursa olsun ve hangi ülkeye veya hangi isme ait olurlarsa olsunlar bizler isimlere cisimlere takılmadan kötü olanı red ederiz, red etmek zorundayız.

Bir yerde bir haksızlık ve zulüm varsa bu kimden gelirse gelsin, adı ne olursa olsun biz buna karşı çıkarız, karşı çıkmalıyız. Bunu yapan bizdense de onu önleriz. Şunu demek istiyorum: ‘Amerikan sigarası kötü de, yerli sigara iyidir’ diye bir mantık olamaz. [Böyle bir düşünce tıpkı: ‘Alman kâfiri kötü de yerli kâfir iyidir’ demek gibi mantıksız bir şeydir. Küfür ve haram ya da genel olarak kötü olan tüm şeyler kimden gelirse gelsin kötü olarak kabul edilip, red edilmeli ve zalim  kim olursa olsun önlenmelidir.]

Bu gün insanlığın düşmanları yüklü bütçeleriyle insanlığı zehirlerlerken onların karşısında ehli iman ve ehli insafın ‘aferin size!’ diyemeyeceği de açıktır.

İnsanlığın düşmanları insanlığı maddi ve manevi yönlerden zehirlemeyi kendilerine vazife edinmişlerken, bizler de gücümüzün yettiğince bu zalimlerin karşısında yerlerimizi almalıyız. Onlar insanları öldürmek için çalışadursunlar, bizler insanlığın kurtuluşu için mücadelemize devam etmekle mükellefiz. Güzel sonuç elbette takva sahiplerinindir.

Sigara ve İçeriği:

Sigara denen şey bilindiği gibi tek çeşit maddeden müteşekkil değildir. Ancak bir ana maddesi vardır ki o da tütündür. Tütünün anayurdu Amerika’dır. Avrupalı işgalciler Amerika kıtasını işgal edip adına keşif dedikten sonra, Amerikan yerlilerinin mabetlerinde yakarak dumanını çektikleri bu bitkiyi Avrupa’ya götürmüşlerdir. Daha sonraları da tüm dünyaya yayılmıştır.

Tütünün yapraklarında bol miktarda nikotin maddesi bulunur. Bu madde tütünün yapraklarından, artıklarından ve özlerinden çıkarılır. Bu maddenin sağlık üzerinde birçok olumsuz etkileri vardır. Tüm bedeni etkileyen bir zehirdir.

Bu zehir bağımlılık yapan özelliklere sahip olduğundan insanda bağımlılık yapmaktadır. Bundan dolayıdır ki sigara kullanıcıları bu zehrin bağımlı tiryakileridirler.

Bu zehir vücuda zararlarından dolayı tıpta ilaç olarak kullanılmaz ama tarım sahalarında böcek ilaçlarında ana madde olarak kullanılmaktadır. İşte bu zehirle tüm dünyada insanlar böcek gibi zehirlenmektedirler.

Nikotin maddesi öyle zehirli bir maddedir ki, 5-6 damla nikotin verilen bir havyan hemen ölebilir. Tabi bu insan için de geçerlidir. Ancak insanlar bu zehri birden almadıklarından yavaş yavaş zehirlenmektedirler.

Ayrıca sigarada katran maddesi de bulunmaktadır ki, bu madde insan vücuduna depolanmaktadır.
Tabi sigara denen zehir çubuğunun içerisinde sadece tütünde bulunan nikotin yoktur. Onun içerinde 250’ye yakını kanser yapan olmak üzere yaklaşık 4000 zehirli madde olduğu söylenmektedir.

Sigaranın Zararları:

Sigaranın zararlarını tüm detaylarıyla anlatmaya çalışmak yazımızın gayesini ve hacmini aşacaktır. Ancak onun zararlarını; sağlığa, ekonomiye ve doğaya olan zararları olarak üç başlık altında kısaca değinelim.

Sigaranın Sağlığa Zararları:

Hızlı bir şekilde ve yüksek bir ısıyla çekilen sigara dumanıyla bu zehirli maddeler emanet olarak verilen ve zarar verilmesi caiz olmayan vücuda alınır. Ve tüm vücut üzerinde sağlığı son derece olumsuz yönde etkileyerek organlar üzerinde kansere sebep olur.

Bir istatistiğe göre, dünya genelindeki ölümlerin  %35’inin kanserden meydana geldiği söylenmişken bu kanser vakalarından yine %35’ine sigaranın sebebiyet verdiği söylenmektedir. Akciğer kanserinde ise bu oranın %90’a çıktığı ifade edilmiştir.

Bacaklarda lenf damarlarının tıkanması sonucu oluşan adenit hastalığının %90 sebebi sigaradır. Yine sigara kan damarlarında büzüşmeye, nabız atışında yükselmeye, kan basıncında artışa ve bunlarla birlikte tansiyonda artışa sebep olduğu belirtilmiştir.

İnsanlığın belası olan sigara, bu kadarla da kalmayarak tüm vücut organlarındaki damarlarda çatlama, tıkanma ve yırtılmalara yol açmaktadır. Ayrıca sigara içenler hastalıklara daha kolay yakalanmakta ve daha zor iyileşmektedirler. Bir nefes sigarayla yaklaşık 50.000 beyin hücresinin ölümüne sebep olduğu söylenmektedir.

Gözlerde görmeyi etkileyen görme azlığına, katarakta, göz damarlarında çatlamayla birlikte göz içi kanamaları hatta körlüğü dahi yol açtığı söylenmektedir.

İdrar kesesi ve prostat kanserinin temel nedenleri arasında da sigara sayılmaktadır.

Tüm bunlar göstermektedir ki sigara insanda hastalıklara, felce, vücut organlarının kesilmesine ve hatta ölüne götüren bir zehirdir.

Sigara dumanı yoluyla pasif içiciler olan diğer insanlarda bu zehirden etkilenmektedirler. Kendisini ve ailesi koruması gereken nicelerinin kendilerini düşünmedikleri gibi aile fertlerini de düşünmedikleri gözlemlenmektedir. Yapılan araştırmaların sonucunda pasif içiciliğinde ölümle sonuçlandığı görülmüştür.

Ayrıca son dönem araştırmalarında sigaranın yeni nesillerin DNA’sına etkilerinden de söz edilmektedir.

Sigaranın Ekonomik Zararları:

Sigara sağlığa zarar verdiği gibi, keseye de oldukça zarar vermektedir. Sigara tiryakileri her gün bu zehre belli bütçelerini ayırırlar. Sigara onlar için ekmek ve su gibi önemlidir. Hatta aç kalma pahasına sigarayı tercih edenleri bile görmeniz mümkündür. Ramazan’da hurmayla ya da suyla oruç açmak yerine sigaraya gider bazılarının parmakları. Sigara onlar için öyle bir hâl almıştır ki, çocuklarının nafakalarından keserek bu zehri alırlar. Verilen paralar her gün onların gözüne çok gelmese de yıllar üzerinden hesaplanınca verilen paralar ortaya çıkar.

Ceplerindekini zehir tacirlerine, dumanını havaya, külünü toprağa vermişler ve zehri ise onlara kalmıştır.

Sigaranın Doğaya Zararları:

Sigaranın dumanıyla binlerce zehirli madde atmosfere karışmakta havadaki oksijen dengesinin bozulmasıyla birlikte tüm canlıların da bundan zarar gördüğü söylenmektedir.

Ayrıca sigaranın kâğıdı ve paketleri için çok sayıda ağaç kesilmektedir. Sadece bir yılda bu bela yüzünden nice büyük orman sayılacak yerlerdeki ağaçların yok oldukları bir gerçektir. [Sadece Türkiye’de her yıl 2 milyon ağacın yok olduğu ifade edilmektedir.]

Ayrıca pek çok çıkan yangınların sebebi olarak sigaranın da rolünün olduğu söylenmektedir.

Sonuç Olarak:

Sonuç olarak; sigara belasının hem insana, hem diğer canlılara, hem de doğaya zararları vardır. Dinen içilmesi de caiz değil, haramdır. Rabbimiz bizlere temiz şeyleri helal, habis şeyleri ise haram kılmıştır. Faydalı olan şeyler temiz şeylerdir ki, bunlar helaldir. Zararlı olan şeyler de pis şeylerdir ki, bunlar da haramdır. Bakınız Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “O (peygamber ki) onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder. Onlara ‘temiz’ şeyleri helal, ‘pis’ şeyleri de haram kılar.” (Araf: 7/157)

Dün olduğu gibi bu günde birileri çıkıp; ‘sigara mekruhtur’ diyebilirler. Onlara deriz ki: ‘Önceki nesillerde ‘tütün’ için verilen fetvalar, bu günkü ‘sigara’ denen zehir çubuğuyla birebir uymamaktadır. O zamanın şartlarında tarlasına tütün ekip sonra da bunu içen –veya satan- bir kişinin haliyle, bu gün dev bir zehir sektörüne dönen ve zararlarını tüm dünyanın bildiği ve içine çeşitli maddeler katılan sigarayı aynı görmek asla doğru değildir.’

Bilindiği üzere İslam; ‘dini, aklı, canı, malı, nesli’ korur. Sigara ise insanı bağımlısı yaparak insan iradesini etkiler. Beynine zarar verir. Türlü hastalıklara ve sonunda da canın telefine sebep olur. Nesilleri hem sağlık yönünden hem de ekonomik yönden etkiler.  Yani sigara, İslam’ın koruduğu şeylerin düşmanıdır.

Bu ölümcül düşman; ölüme götüren hastalıkları sebebiyet vermekte, kul haklarının ihlalini gündeme getirmekte ve maddi anlamda büyük israflara yol açmaktadır ki, şimdi de kısaca onlara değinelim.

a) Sigara Ölüme Sebep Olur: İnsanın bedeni Allah subhanehu ve teâlâ’nın ona verdiği bir emanettir. Ve insanın bu emanete karşı emanet bilinciyle hareket etmesi gerekir. Ona bu emaneti veren zamanı gelince ondan alacak ve o bedenle yaptıklarını ona soracaktır. İnsanın başkasının bedenine zarar vermesi caiz olmadığı gibi kendi bedenine de zarar vermesi caiz değil, haramdır.
b) Kul Hakkına Sebep Olur: Allah subhanehu ve teâlâ’nın kullarının haklarına girmekte dinen caiz değil, haramdır. Sigara kullanımıyla insanların haklarına girilmektedir. İnsanlar pasif içicilikle zehirlenmektedirler. Pasif içiciler de devamlı sigara içilen ortamda kaldıklarında onlarda ay-nı şekilde zehirlenmektedirler.

Ayrıca sigaranın kendine has kötü kokusundan başta ev halkı olmak üzere tüm insanlar olumsuz etkilenmektedirler. Bilindiği üzere Efendimiz aleyhisselâm kötü kokulu yiyecekler yiyenlerin insanları rahatsız edeceklerinden ötürü o halleriyle mescide gelmemelerini istemiştir.

c) İsrafa Sebep Olur: İsraf İslam’da haramdır. Rabbimiz yiyip içmemizi ancak israf etmemizi bizlere bildirmiştir. “Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” (Araf: 7/31)

Yine kitabullah’da israf sahiplerinin şeytanın kardeşleri olarak ta bildirilmiştir: “İsraf ederek saçıpsavurma. Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine karşı nankördür.” (İsra: 17/26-27)

Sigara da israfa sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla israfa sebebiyet veren şeylerde olduğu gibi o bu noktadan da caiz değildir.
Ayrıca sigaraya verilen paralar tâğûtların kasalarına girmekte ve bu paralar tüm dünyada Müslümanlara karşı kullanılmaktadır…

“Tüm bunlara rağmen hâlâ sigara kullanmaya devam edecek misiniz?”

Esedullâh Saîd el-Muallim

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *