«
  1. Ana sayfa
  2. AHLAK
  3. Sıdk nedir?

Sıdk nedir?

Bismillahirrahmanirrahim.

Sıdk, doğruluk manasına gelmektedir. Doğruluk ise, sözün gerçek olup, halin de söze uymasıdır. Müslüman, sıdk ehli sadık kişidir. O, sözü ve fiiliyle doğru olup, doğru olmaya çalışır.

Sıdk, Peygamberlerin (Onlara selâm olsun) özelliklerindendir. Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teâla kitabında, bizlere Peygamberlerini tanıtırken onların doğru kimseler olduklarını bildirmektedir. Onlar peygamberlik vazifesini yüklenmeden önce de doğru kişilerdir.

Bakınız daha Peygamber olmadan önce Peygamberimiz aleyhisselâm’a kendi kavmi, “es-Sıddîku’l-Emin” demekteydi. O’nun doğruluğuna şahitlik etmişler, yalanını ise asla duymamışlardı. O’nu örnek alanlar, yine O’nun peşinden giderek doğru ve güvenilir olmalıdırlar. 

Zira en doğru sözlü olan Rabbimiz de kitabında bizlere, doğru olmamızı ve doğru olanlarla birlikte olmamız gerektiğini bildirmiştir:

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hud: 11/112)

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe: 9/119)

Doğruluk Rabbimizin rızasını kazandıran bir özelliktir. Peygamberimiz aleyhisselâm doğrulukla ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

“Doğruluk iyiliğe, iyilikte cennete götürür. Sürekli olarak doğru söyleyen bir adam, Allah katında “sıddık” olarak yazılır. Yalan günaha, günah ise cehenneme götürür. Bir adam sürekli yalan söylemeye devam ederse, sonunda Allah katında “kezzab” olarak yazılır.” (Buhari-Müslim)

Yalan konuşmak, iftara atmak münafıkların özelliklerindendir. Müslüman, yalancı olmaz.

“Peygamberimize soruldu: ‘Mümin korkak olur mu?’ O: “Evet” dedi. Sonra denildi ki: ‘Mümin cimri olur mu?’ O: “Evet” dedi. Yine denildi ki: ‘Mümin yalancı olur mu?’ Rasulullah aleyhisselâm: “Hayır” dedi.” (Malik)

Yani korkaklık ve cimrilik övülen özellikler olmasalar da yeri gelir bir müminde olabilmekteymiş; ancak Allah Rasulü aleyhisselâm, bir Müslüman’ın kizb ehli bir kazib veya kezzab olamayacağını bizlere öğretmiştir.

Sonuç olarak; Muvahhid bir Müslüman, sözüyle ve haliyle doğru olup, doğrularla birlikte, dosdoğru bir hayatı yaşamaya gayret etmelidir ki; sadık ve sıddık olarak cennete varis olabilsin. Rabbimiz bizleri cennete varis kullarında eylesin. Allahumme âmin.

Esedullâh Saîd el-Muallim