«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Secdeye giderken önce dizlerimizi mi yoksa ellerimizi mi yere koymalıyız?

Secdeye giderken önce dizlerimizi mi yoksa ellerimizi mi yere koymalıyız?

Soru: Secdeye giderken önce dizlerimizi mi yoksa ellerimizi mi yere koymalıyız?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

-Bu konu hakkında varit olan iki görüşten bizim ittibâ ettiğimiz görüşe göre,- Secdeye giderken önce ellerin sonra da dizlerin yere konulması gereklidir. Nitekim: “Ebu Hureyre radîyallâhu anh’dan rivayet olunduğuna göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ‘Sizden bi­riniz secdeye vardığında deve gibi çökmesin. Dizlerinden önce elleri­ni (yere) koysun’.” [(SAHÎH HADÎS:) Ebû Dâvûd (840); Nesâî (1090)…]

Hadîs bu noktada rivâyet edilen hadislerin en kuvvetlisidir. Zîrâ bu hadisi, İbn Ömer radîyallâhu anh’dan rivâyet edilen ve İbn Huzeyme’nin “sahîh” olduğunu söylediği, İmâm Buhârî’nin ise muallak muvkûf olarak zikrettiği hadîs teyit etmektedir.

Hadisi şerif anlam bakımından da doğrudur. Çünkü devenin dizleri, ön ayaklarında kabul edilir. Bilindiği gibi deve çökerken önce dizlerini büküp yere koyar, sonra çöker oturur…

Bu sebeble müstehab olan, önce ellerin sonra da dizlerin yere konulmasıdır. 

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.