«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Rükuya giderken ve rükudan kalkarken elleri kaldırmanın hükmü nedir?

Rükuya giderken ve rükudan kalkarken elleri kaldırmanın hükmü nedir?

Soru: Rükuya giderken ve rükudan kalkarken elleri kaldırmanın hükmü nedir?

Sorunun tam metni: Selamun aleyküm hocam. Namaz kılarken iftihtah tekbirini alma meselesinde merak ettiğim konu; her rükuya giderken ve her rükudan kalkarken bunun yapılması sünnet midir yoksa bu namazdan olmayan bir bidat mıdır?

Cevâb: Ve aleykum selâm. Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Ve aleykum selam. Allâh Subhânehu ve Teâlâ bizlere Sünnete tâm mânâsıyla ittibâ edenlerden olmayı nasib etsin. Allâhumme âmîn.

Namazda rükua giderken ve rükudan kalkarken elleri kaldırmak, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’den mütevâtir olarak rivâyet olunan bir sünnettir. Bu sünnet, İmâm Suyûtî rahîmehullâh’ın “Şerhu’t-Takrib”  isimli eserinde ifâde ettiği üzere 50 kadar sahâbeden rivâyet olunmuştur. Bu rivâyetlerden birkaçı şöyledir:

1. Abdullah İbn Ömer radıyallâhu anhuma’dan rivâyet olunduğuna, o, şöyle demiştir: “Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’i namaza kalktığında ellerini omuzlarını hiza­sına kadar kaldırdığını gördüm. Tekbir alıp rükûa giderken ve rükûdan başını kaldırıp ‘Allah kendisine hamd edenleri işitir’ diyerek doğru­lurken de aynı şekilde ellerini kaldırırdı. Fakat secdelerde bunu yapmazdı.”

Hadîsi şerîfi, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, Ahmed ve başkaları sahîh olarak rivâyet etmişlerdir.

[(SAHÎH HADÎS:) Buhârî (736), Müslim (390), Ebû Dâvud (721-722), Tirmizî (255), Nesâî (877), İbn Mâce (858), Ahmed (4540)…]

2. Ebû Kılâbe’den nakledildiğine göre, o, bir gün Mâlik İbn Huyeyris’i namaz kılarken görmüş. Mâlik namaza başlamak üzere tekbir getirdi­ğinde, rükûa giderken, rükûdan başını kaldırıp doğrulurken ellerini kaldırmış ve Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in de aynı şekilde namaz kıldırdığını söylemiş.

Hadîsi şerîfi, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, İbn Mâce, Ahmed bin Hanbel ve başkaları sahîh olarak rivâyet etmişlerdir.

[(SAHÎH HADÎS:) Buhârî (737), Müslim (391), Ebû Dâvud (745), Nesâî (1024), İbn Mâce (391), Ahmed (5054)…]

3. Vâil bin Hucr radıyallâhu anh’dan rivâyet olunduğuna göre, o, şöyle demiştir: “Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. (Rasûlullâh namaza giriş için) Tekbir aldığı zaman, ellerini kaldırır­dı. Sonra (elbisesine) sarınır (ellerini elbisesinin içine sokarak) sağ eli ile sol elini tutardı. Rükûa varmak istediği zaman da ellerini (elbise­sinden) çıkarır ve onları kaldırırdı. Başını rükûdan kaldırmak istedi­ği zaman da ellerini kaldırır, sonra secdeye varırdı ve yüzünü iki elleri arasına koyardı.”

Hadîsi şerîfi, Buhari, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, İbn Mâce, Ahmed ve başkaları sahîh olarak rivâyet etmişlerdir.

[(SAHÎH HADÎS:) Buhari (Refu’l-Yedeyn: 10), Müslim (401), Ebû Dâvud (723), Nesâî (889), İbn Mâce (867), Ahmed (18866)…]

Sonuç olarak rükûa giderken ve rükudan kalkarken elleri kaldırmak, mütevâtir bir sünnettir. Asla bid’at değildir. 

Not: Buna dâir daha geniş bilgi almak isteyenler “Ref Risâlesi” isimli çalışmamıza bakabilirler.

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1441h./2020m.