«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Ramazan orucu ne ile farz olur?

Ramazan orucu ne ile farz olur?

Soru: Ramazan orucu ne ile farz olur?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Ramazan orucu, hilâlin görülmesiyle; hilâl görülemediğinde ise Şâban ayını otuz güne tamamlamakla farz olur. Nitekim: “İbn Ömer radıyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, o, şöyle demiştir: Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in şöyle dediğini işittim: ‘Hilâli görünce oruç tutun. Onu görünce iftar  (bayram) edin. Eğer hava bulutlu olursa onu takdir edin’.” [Buhârî (1900); Müslim (1080)…]

Hadiste: “Hilâli görünce oruç tutun. Onu görünce iftar edin” buyrularak Ramazan ayı orucunun hilâlin görülmesiyle başlayacağı yine hilâlin görülmesiyle biteceği açık bir şekilde ifâde olunmaktadır. Buna göre hilâli gözetlemek farzdır. Hadiste ayrıca “Eğer hava bulutlu olursa onu takdir edin” buyrulmuştur. Bu da Şâban ya da Ramazan hilâli hava şartları dolayısıyla görülemediğinde, Şâban ya da Ramazan ayından geçen günleri hesâb ederek onu otuza tamamlamayı ifâde emektedir. Nitekim:

“İbn Ömer radıyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurmuştur: ‘Hilâli görmek şartıyla oruç tutun; hilâli görmek şartıyla iftar  (bayram)  edin. Eğer hava bulutlu olursa o ay için otuz gün takdir edin’.” [Müslim (1080); Ebû Davud (2320)…]

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.