«
  1. Ana sayfa
  2. EDEBİYAT
  3. Putçu Sistemler ve Demokrasi

Putçu Sistemler ve Demokrasi

Tek yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle… 

Tarih boyunca insanların kafalarından uydurdukları bütün dinlerin genel adı, batıl şirk dinidir.
Hak din bir tanedir, ancak bâtıl dinler çoktur. Bâtıl dinler, insanlar tarafından konulan hayat şekilleridir. Kanun ve kuralların Allah’a dayanmadığı sistem ve nizamların tümü bu gruptandır. Puta tapıcılık, Mecusilik, Budizm gibi hayat şekilleri, eski zamanlardan beri görülen bâtıl dinlerdendir. Kapitalizm, komünizm, sosyalizm, materyalizm, faşizm, Kemalizm, laisizm gibi ideolojiler ve tüm beşerî düzenler günümüzdeki bâtıl dinlerdir.

Bâtıl dinler, Allah tarafından kabul edilmediği gibi, onlar; 
ne insanın yaratılış sebebine cevap verebilirler, 
ne dünyadaki huzuru sağlayabilirler, 
ne adâleti yerine getirebilirler, 
ne de ahiret kurtuluşuna götürebilirler.

Bâtıl dinlerin hepsi insan hevâsının ürünüdür. Hepsi de hak din olan İslâm’a karşı olmak üzere ortaya çıkartılmışlardır.  İnsanlara din gönderme hakkı yalnızca onları yaratan Rabb’ın hakkıdır. Allah’a rağmen insanlara din teklif edenler, uydurdukları ilkeleri din haline getirip insanları onlara itaate zorlayanlar, Firavun tipli azgın tağutlardır.

Allah’u Teâlâ, tüm insanlığa tağuta kulluktan kaçınmayı ve ancak kendisine ibâdet/kulluk edilmesi gerektiğini bildirmiştir.

“Andolsun ki biz, Allah’a kulluk edin ve tağuttan sakının diye (tebliğ etmesi için) her ümmete bir peygamber gönderdik.” (16/Nahl, 36)

İlahi kitabımıza baktığımızda, “Sizin dininiz size, benim dinim de bana.” (Kâfirun: 109/6) ayetinde eski Mekkelilerin dininden söz ettiğini görürüz. Oysa onların isimlerini bildiğimiz bir dinleri yoktur. Buradan Kur’an’da; Allah’ın dininin haricindeki her inanış ve bu inanışın pratik yansıması olan yaşantının bir “din” olarak bizlere sunulduğunu anlamaktayız.

Çağın vebası demokrasiye de baktığımızda, onun kendine ait inanış ve yaşayış modeli olduğunu görürüz. Öyleyse demokrasi de, İslam’ın haricinde İlahî kaynağa dayanmayan beşer ürünü bir dindir.

İnsanlık tarihinde cahil insan topluluklarının elleriyle yapıp tapındıkları helvadan, odundan, taştan ve tunçtan nesnel putlar olduğu gibi, yine putçuluğun bir şekli olan put sistemleri ile de putperestlik icra edilmiş ve edilmektedir. Tarihler ilerledikçe eski cahiliye toplulukların yerine yeni cahiliye toplulukları gelmiş onlar da elleriyle yeni putlar yaparak yeni dinler çıkarmışlardır. Demokrasi de bu çıkartılan uyduruk bâtıl dinlerden birisidir.

İsimlerine ne denirse densin, hangi yaldızlı kelimelerle sunulursa sunulsunlar, ilahi otoriteye karşı insan otoritesine dayanan her sistem bir put sistemi ve putçu bir dindir. Bu sistemlerde canlı putlar, helaller/serbestler ile haramlar/yasaklar yaparak kendilerine itaate/ibadete insanları çağırmaktadırlar. Onların çağrısına uyanlar, çağıranların bâtıl şirk dinine girmektedirler.

İnsanın Allah’ın ilahi hâkimiyetini tanımayarak ortaya koyduğu her sistem Allah’a karşı bir ayaklanma, Allah’ın ilahî sistemi olan İslam’a bir meydan okumadır. Bir olan Allah’a geçerli bir iman, O’nun dini İslam’ı kabul edip, tüm put sistemlerden, tüm bâtıl dinlerden beri olmakla mümkündür.

Tüm putçu bâtıl sistemler insanlığa kan, gözyaşı, ölüm ve vahşet getirmişlerdir. Bu sistemleri insanlığa sunabilecekleri hiçbir hayır yoktur. İnsanlık mutluluğu ancak Allah’ın dinine teslim olmakla bulabilir. Bizler inanıyoruz ki Allah’ın izniyle İstikbal elbette İslam’ındır. Ve tüm batıl putçu sistemler yok olacaktırlar, İnşaAllah. Kelamı ilahide geçtiği gibi; 

“Çünkü batılın akıbeti yok olmaktır.” (İsra:17/81)

Tüm şirk dinlerinden beri olmanız dileğiyle…

Esedullâh Saîd el-Muallim