«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Orucun sahîh (geçerli) olmasının şartları nelerdir?

Orucun sahîh (geçerli) olmasının şartları nelerdir?

Soru: Orucun sahîh (geçerli) olmasının şartları nelerdir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Orucun sahîh olmasının şartları beştir. Bunlar:
1. Müslüman olmak,
2. Akıllı olmak,
3. Hayız ve nifastan gün boyu uzak olmak,
4. Farz olan oruca hergün için fecirden önce; nâfile olan oruca ise zevalden önce niyet etmek,
5. Orucu bozan şeylerden uzak durmaktır.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.