«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Orucu bozmayı mubah kılan yolculuğa dair hükümler nelerdir?

Orucu bozmayı mubah kılan yolculuğa dair hükümler nelerdir?

Soru: Orucu bozmayı mubah kılan yolculuğa dair hükümler nelerdir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Yolculuk, orucu bozmayı mubah kılan şer’î özürlerdendir. Allah Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır:

“Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde (kaçırdığı oruçları) tutar.” (Bakara: 2/184)

Ayette “Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar” buyrularak, yolculuğun oruç tutmamak için şer’î özür olduğunu beyân etmektedir. Ancak orucu bozmayı mubah kılan yolculuğun, namazların kısaltılarak kılınmasını mubah kılan bir mesafeye olması gereklidir. Ayrıca yolculuğun, şer’ân yasaklanmış bir şey için olmaması, mubah bir yolculuk olması da şarttır. Bununla birlikte yolcu olan kimse bu ruhsattan yararlanmayıp oruç tutsa oruç tutması sahihtir. Azimetle amel etmesi ayrıca müstehabtır. Ancak yolcunun Ramazan’da başka bir oruca niyet ederek bu orucu tutması, sahîh değildir. Yolculuğun imsak vakti girmeden başlamış olması da şart değildir. Güne oruçlu başlayan yolcunun orucunu bozması ise caizdir.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.