«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Oruç tutmaktan aciz kimselerin ne yapması gereklidir?

Oruç tutmaktan aciz kimselerin ne yapması gereklidir?

Soru: Oruç tutmaktan aciz kimselerin ne yapması gereklidir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Oruç tutmaktan aciz kimselerin ve iyileşmesi umulmayan hastaların ise fidye vermesi farzdır. Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır:

“Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir.” (Bakara: 2/184)

Ayette oruca gücü yetmeyen kimselerin her gün için bir fidye vermeleri istenmektedir. Fidye her gün için bir müd (yaklaşık 510 gr.) yiyecek maddesidir.

Buna göre, oruç tutmaktan aciz bir kimsenin ve iyileşmesi umulmayan hastanın fidye vermesi farzdır. Fidye vermekten de aciz bir kimseye tevbe etmesi dışında bir şey lazım gelmez. Çünkü: “Bir fiili yapabilme gücü, fiilin vücûb şartıdır.”

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.