«
  1. Ana sayfa
  2. AKAİD
  3. Nevâkıdu’l-İslâm Şerhi (9. Bölüm)

Nevâkıdu’l-İslâm Şerhi (9. Bölüm)

Metin:

الثَامِنُ: مُظَاهَرَةُ الْمُشْرِكِينَ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ  

Tercüme:

Sekizincisi: Müslümanlara karşı müşrikleri desteklemek ve onlara yardım etmek. Bunun delîli Allâh’u Teâlâ’nın şu âyetidir: “Sizden her kim onları velî edinirse şüphesiz o da onlardandır. Muhakkak ki Allâh, zâlimler topluluğuna hidâyet etmez.” [el-Maide: 5/51] 

 Şerh: 

Müslümanlara Karşı Kâfirleri Desteklemek Ve Yardım Küfürdür:   

Müslümanlara karşı müşrikleri desteklemek ve onlara yardım etmek küfürdür. Bu sebeble İslâm’a karşı küfre; Müslümanlara karşı da kâfirlere destek veren ve yardım eden bir kimse Rabbim bizleri korusun icmâ ile kâfir olur. Bunun el ve dil kullanılarak; mal ve can harcanarak olması arasında hiçbir fark yoktur. Bu noktada İslâm’a karşı küfrün; Müslümanlara karşı kâfirlerin safında olan, onların bekâsı ve düzenlerinin kuvvetlenmesi adına görev alan herkes İslâm ile bağını koparıp atmıştır. Böyle kimselerin Müslüman olduklarını söylemeleri, namaz ve oruç gibi farzları yerine getirmeleri; faiz ve zina gibi haramlardan kaçınmaları içinde bulundukları küfür gerçeğini değiştirmemektedir. Müellif rahîmehullâh, buna delîl olarak şu âyet-i kerîmeyi zikretmiştir:  

“Sizden her kim onları velî edinirse şüphesiz o da onlardandır. Muhakkak ki Allâh, zâlimler topluluğuna hidâyet etmez.” [el-Maide: 5/51] 

Diğer bir âyette ise Rabbimiz Allâh Azze ve Celle, şöyle buyurmaktadır:

“Mü’minler, mü’minleri bırakıp da kâfirleri velîler edinmesinler. Kim böyle yaparsa, Allâh’tan hiçbir şey (yardım-bağlantı) yoktur.” [Âli İmrân: 3/28]

Allâh Subhânehu ve Teâlâ, âyet-i kerîmelerinde mü’minlerin velîlerinin mü’minler olduğunu; mü’minleri bırakarak müşrikleri velî edinenlerin müşriklerden olacağını beyân etmektedir. Müşrikleri velî edinmek ise, onları dost edinerek desteklemekle, onlara yardım ve hizmet etmekle; onları emredici ve hükmedici konuma getirmekle gerçekleşir. Bu sebeble Müslümanlara karşı kâfirleri desteklemek ve güçlendirmek; yardım ve hizmet etmek; Müslümanlar üzerinde yönetici ve hükmedici olmaları için uğraşmak ve hatta bunun niyetine dahi girmek küfürdür. Bunun can ya da mal ile söz ya da yazı ile olması arasında fark yoktur. Böyle bir amelin fâili olan kimse -Rabbim bizleri korusun- kâfirdir.