«
  1. Ana sayfa
  2. AKAİD
  3. Nevâkıdu’l-İslâm Şerhi (6. Bölüm)

Nevâkıdu’l-İslâm Şerhi (6. Bölüm)

Metin:

اَلْخَامِسُ: مَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ عَمِلَ بِهِ؛ كَفَرَ إجْمَاعًا، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوا مَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ﴾

 Tercüme:

Beşincisi: Her kim, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in getirmiş olduğu şeylerden herhangi birisine buğzederse, o fiili yapsa dahi icmâ ile kâfir olur. Bunun delîli Allâh’u Teâlâ’nın şu âyetidir: “İşte böyle! Çünkü onlar gerçekten Allâh’ın indirdiğini çirkin gördüler. Bundan dolayı Allâh da, onların amellerini boşa çıkardı.” [Muhammed: 47/9]

 Şerh: 

Kişinin Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in Getirdiği Şeylerden Herhangi Birini Çirkin Görmesi:   

Müellif rahîmehullâh, “her kim, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in getirmiş olduğu şeylerden herhangi birisine buğzederse, o fiili yapsa dahi icmâ ile kâfir olur” diyerek kişiyi İslâm Dîni’nden çıkaran şeylerin beşincisini zikretmiştir. Hiç şüphesiz ki kim, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in getirmiş olduğu şeylerden herhangi birisine buğzederse, o fiili yapsa dahi icmâ ile kâfir olur.

Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in Getirdiği Şeylerden Herhangi Birine Buğzetmek Küfürdür:   

Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in getirmiş olduğu şeylerden yani İslâm Dîni’ne ait olan Kur’ân ve Sünnet’te geçen şiar ve hükümlerden herhangi birisini çirkin yahut gericilik olarak görmek, sevmemek yahut ayıplamak… kısacası buğzetmek küfürdür. Bu sebeble tabi olduğu halde, recm ve kısas gibi İslâmî cezâları çirkin gören, haremlik selâmlık uygulamasını ve hicâbı gericilik olarak ifâde eden, namaz ve zekât gibi farzları sevmeyen, sakal yahut ezan gibi dînin şiarları olan şeyleri ayıplayan, tevhîd ehline yahut tevhîd-i dâvete düşmanlık eden bir kimse -Rabbim bizleri korusun- kâfir olur. Müellif rahîmehullâh, buna delîl olarak şu âyet-i kerîmeyi zikretmiştir:  

“İşte böyle! Çünkü onlar gerçekten Allâh’ın indirdiğini çirkin gördüler. Bundan dolayı Allâh da, onların amellerini boşa çıkardı.” [Muhammed: 47/9]

Âyet-i kerîmede ifâde edildiği üzere Allâh’ın indirdiği hükümleri çirkin görmek kişinin işlediği amellerin tamâmının boşa çıkmasına sebebtir. Amelleri boşa çıkaran şey ise küfürden başkası değildir. Yani Allâh’ın indirdiği hükümleri çirkin gören bir kimse kâfir olur. Bu sebeble de amelleri boşa çıkmış olur. Allâh Azze ve Celle diğer bir âyet-i kerîmesinde şöyle buyurmuştur: 

“İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allâh’ı gazablandıran şeye uydular ve O’nu razı edecek şeyleri çirkin gördüler. Bundan dolayı da (Allâh,) amellerini boşa çıkardı.”  [Muhammed: 47/28] 

Anlaşılacağı üzere, İslâm Dîni’nden olduğu sâbit olan îtikâdî, kavlî ve amelî herhangi bir şeye buğuz ve düşmanlık etmek küfürdür. Bunun az ya da çok olması, söz ya da amel ile tezahür etmesi arasında bir fark yoktur. Böyle herhangi bir fiilin sâhibi -Rabbim bizleri korusun- kâfir olur.