«
  1. Ana sayfa
  2. EDEBİYAT
  3. Neden Okumalıyız?

Neden Okumalıyız?

Bu yazımızda; “Neden Okumalıyız?” diye soracak ve 20 maddede bu soruya cevap arayacağız. Bu cevaplar okumanın yararlarını da bizlere sunacak, inşeAllah. Şimdi buyurun yararlı bir yazıyı okumaya… Bismillah…

1) İlk Emir Olduğu İçin, Oku!

Son gönderilen, hükmü kıyamete dek baki olan ilahi kitab Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Yaradan Rabbinin ismiyle, oku! O, insanı bir alakadan (embriyodan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, insana kalemle yazmayı öğretendir. O, insana bilmediğini öğretti.”(Alak: 96/1-5) Bizler, bizleri bir alakadan yaratan, sonsuz kerem sahibi Rabbin kullarıyız. Önümüzde de Rabbimizin ‘‘oku!’’ diyen ilk ayetleri var. Biz bu emri yerine getirmek için ne yapmak gerektiğini ne kadar düşündük? Ve düşündüklerimizin ne kadarını yaptık? Ey okuyanlar! Ey öğrenenler! Emri vereni tanımak için ne kadar okuduk? Yeterli değil diyorsak hala vakit varken hadi buyurun O’nun ismiyle okumaya…

2) Dinini Öğrenmek ve Dindar Nesiller Yetiştirmek İçin, Oku!

İnsan için öğrenmesi gerekli konuların başında onu ahiret saadetine taşıyacak konuların tahsili gelir ki, bu da dini konuların tahsilidir. Müslüman olduğunu söyleyen bir insanın Müslümanlığı bilmemesi ne hazindir! Öğrenmek istememesi ise ne kadar acı! Müslüman, “neye, nasıl inanmalıdır? İnandıklarını hayatında nasıl yaşamalıdır?” diye sormayan, kendisine sorulduğunda bilmeyen fertlerin oluşturduğu toplumlar ne kadar Müslümanlaşmış toplumlardır? Maalesef ki bizler, insanların her şeyi merak edip öğrenmek için yorulduklarını görenler olarak, onların dinden uzak olduklarını da müşahede etmekteyiz. Bu durumdan rahatsızlığımız da elbette çoktur. “Onları dine yönlendirmemiz nasıl olmalı?” sorusunu soranlar olarak, dindar Muvahhid nesillerin yetiştiğini görmek en büyük hedeflerimiz arasındadır. Okuma durumları ilkokul seviyesindeki bir nesil sınıfta kalmış demektir. Bu nesillerin yetişmesi de yine ilme ve okumaya bağlıdır. Oturanlarla yürüyenlerin, yürüyenlerle koşanları varacakları yerler aynı olmadığı gibi, okuyanlarla okumayanların varacakları yerlerde aynı olmayacaktır. Öyleyse iyi bir Müslüman olmak isteyenler, ‘ilimle yol almayım’ diyenler, dindar, edebli ve ahlaklı nesillerin yetiştiğini görmek ve yetiştirmek isteyenler, okumaya ve okutmaya devam!

3) Öğrendiğini Öğretmek İçin, Oku!

Okuma eyleminin bir neticesidir, öğrenmek. İyi ama insan sadece kendisi için mi öğrenir? Belki birileri böyle düşünebilir ancak bizler onlar gibi düşünmüyoruz. Müslüman, fayda insanıdır. Ondan tüm canlılar faydalanır. Bu faydalardan birisi de onun öğrendiklerini paylaşmasıdır. Müslüman okur, öğrendiğini öğretmenin sadaka olduğunun farkında olmalı ve sadece kendisi için değil, ufkunu geniş tutarak büyük ailemiz olan ümmet için de okumalıdır.

4) Hayatını Anlamlandırmak İçin, Oku!

Aslında hayatta her bir kelime ve kavram bizlerle konuşur. Ancak bazıları birkaçını anlar, bazıları ise tamamını… Bazıları kelimelerle tanışır, bazıları ise tanışmakla kalmayıp, onların dünyasında gezintiye çıkar. Bundan dolayıdır ki, okuduğumuz her şeyi anlamlandırmak önemlidir, hatta ve hatta gereklidir bizler için. Anlamlandırmak deyince, anlatılanların ötesindekileri anlamaya çalışmaktır. Anlamlandırmak, kelimeler okyanusundan mana incileri çıkarmaktır bir nevi. Herkes iyi bir dalgıç olamayabilir ancak iyi dalgıç olanlar iyi okuyanlardır. Ve yine iyiyi okuyanlardır, hayatı anlamlandıranlar.

5) Kendini Geliştirmek ve Kültürlü Olmak İçin, Oku!

Zihni kullanmamak zihinsel paslanmanın sebeplerinden biridir. Paslanmayı önlemekte zihni kullanmakla mümkündür. Zihni kullanmak ise okumakla başlar, düşünmekle devam eder ve üretmekle sonlanır. Zihni faaliyetleri iyi yönde gerçekleştiren insanların insanlığa iyi yönde birçok mesajları vardır ve de olacaktır. Bu mesajların oluşmasında derlenmesinde ve de sunulmasında ise kişiye lazım olan şeydir, kendini geliştirmek. Kendini geliştirmek, dünya ve ahirette fayda sağlayacak olan yönlerde olmalıdır. Yoksa faydasız şeylerle ömür tüketmek akıllıca bir iş değildir. Oysa kendini geliştiren zihni pas tutmamış olanlar sonucu görmekte gecikmezler. İki artı ikinin basit bir işlem olduğu gibi zihne yatırım yapanların iki artı ikileri de vardır. Kendimizi geliştirmek, hayırlı sonuçlara ulaşmak, insanlığa hayırlı mesajlar vermek içinde vazgeçilmez bir gereksinimdir, okumak. Zenginlik-mevki, şan-şöhret vb. şeyler insan hayatında geçicidir. Ancak okumayla elde edilenler geçici olmaz. Yetiştirmiş, kültürlü ve saygın bir kişiliğin, Müslüman nezaketinin kazanılması için de yine önemlidir, okumak. Ayrıca okuyanlar okuyacaklara örnek teşkil ederler. Anne ve babalara duyurulur!

6) Zekânı Köreltmemek, Geliştirmek İçin, Oku!

Beyin insan için en önemli yerlerden bir yerdir. Öyle ki o, insanın maddesi ve manasını etkiler. İnsan için paha biçilmez bir hazine bir servettir beyin. Tabi ki her hazine de korunmalı ve uygun yerlerde kullanılmalıdır. Beyin de doğru şekilde kullanılmalıdır. Yanlış şekilde kullanımı zarar, doğru yerde kullanımı yarardır. İşte okuma eylemiyle beyin faydalı bir yerde kullanılmış olur. Bu işlemin neticesinde de birçok olumlu gelişmeler sağlanabilir. Aksi olup ta beyin bu faydalı faaliyetle kullanılmazsa paslanır. Bilinmektedir ki insan beyninin iki loptan oluşur ve her iki kısmın yetilere ayrıdır. Okuma eylemini gerçekleştiren bir beynin iki lopu da dengeli bir şekilde çalışır. Örneğin görsel video, film vb. şeylerin izlenmesi durumunda sağ lop pasif bir durumdadır. Pasif kalan kısımsa zamanla körelir, bir nevi paslanır. Okumayla beyin aktif çalışarak bu körelme ve paslanmayı önler. Hatta beyin kapasitesi de artar. Zekânın da bakıma ihtiyacı vardır. Onun bakımı da okumak ile sağlanır. Kitap okumanın değerini yaşlandığı halde zihinleri yaşlanmayanlar daha iyi anlarlar.  

7) Özgüven Sahibi Olmak İçin, Oku!

Özgüven, insan için manevi bir zenginliktir. Bu manevi zenginlikle kişi birçok şeyi başarabilir. Onun yokluğu ise bir nevi manevi fakirliktir. Hatta özgüven yoksulluğu manevi bir hastalıktır da. Bu fakirlik ve hastalık ise bireyleri de toplumları da perişan eden bir durumdur. Özgüven sahibi olmak ise hem bireye, hem de topluma olumlu etkileri vardır. Özgüven sahibi olmak elbette yapılacak bir liste çıkarılabilir ancak dikkat edilecek husus; bu listede okumanın üstlerde olacağıdır.

8) Kelime Hazineni Geliştirmek İçin, Oku!

Okunan her kitap kelime hazinesini geliştirir. Zihinsel sözlük, zihinsel becerilere sebep olur. Bireysel özgüveni artırır. Sosyal hayattaki başarıya da etkisi vardır. İnsan doğduğundan itibaren kelimeler öğrenir; kelimelerle öğrenir ve onlarla kendini ifade eder. İnsan, öncelikle içinde bulunduğu toplumun dilini öğrenir ve zamanla diğer dillerin kelimeleriyle tanışır. Çoğu insan bir yabancı dile merak sarar. Her zaman bu merakın sonucu tam bir öğrenme olarak geri dönemese bile yine de belirli kelimelerle tanışır. Bu insana belli bir haz da verir. Çünkü bir kelime bile olsa öğrenmek güzeldir. Ve insan bu güzelliği yakalamıştır. İşte böyle nice yeni kelimeyle tanışmanın yollarını insan okumakla bulur. Dünden bugüne nice kelime, tarihin içerisinde, tozlu kitapların arasında kalsa da; okur, tarihteki yerinden o kelimeyi çıkarır ve tozunu siler. Artık konuşması daha zengin, ifadeleri daha yerindedir. Buna vesile olan da okurun manevi hazinelerin peşinde koşmasıdır. Elinde detektör yerine kitap olan okur, hazineleri buldukça doymayan obur misali yine arar, yine arar ve yine arar… Ve okuma eylemi onun vazgeçilmezi olur.

9) Başarılı Olmak İçin, Oku!

Başarı birçok şeyle mümkündür. Bir tanesi de zihnin eğitimi ve gücüdür; bu da okumakla gerçekleşir. İnsanlar hayatlarında başarılı olmak isterler, bu doğal bir istektir. Ancak başarı için yapılan işe göre belirlenen şartlar vardır. Her işin kendi başarı denklemi farklıdır. Ancak bir hakikattir ki, her denklemin okunması, bilinmesi öğrenilmesi gerekir. Tabi ardından da uygulanılması… Tarih boyunca gelmiş geçmiş insanlar hakkında şöyle kısa bir araştırma yapsanız, alanlarında başarılı olanların ortak özelliği olarak bilgi seviyelerinin yüksekliğini görebilirsiniz. Evet, bilgi güçtür. İyi bir okuyucuda bu gücü depolayan kişidir. Bu depolama da başarı olarak karşımıza çıkar.  

10) Üretken Olmak İçin, Oku!

İnsan üreten ve tüketen bir varlıktır. Maddesi için üretip tükettiği gibi manası için de üretir ve ondan beslenir. Tarih boyunca her inanç, kendi üretimini yapmış ve insanlığa sunmuştur. Bunlar kimi zaman benimsenmiş, kimi zaman benimsenmemiştir. Tarih fikirler çöplüğüyken, nice bedenleri gömülenlerin fikirleri gömülmemiş, nicelerinin ki ise izlerini çoktan yitirmiştir. İnsanlık sürekli fikri bir üretimle kimi zaman doğruların limanına yanaşmış, kimi de yanlışların fırtınasında izini kaybetmiştir. Ancak fikri ve zihni üretim süregelmiş ve süregelecektir. Dediğimiz gibi insan, üretken varlıktır. Yüce Yaratıcı ona bu özelliği vermiş, o da bunu kullanmıştır. Tabi önemli olan bu özelliği nasıl ve nerede kullanıldığıdır. Bizler Müslümanlar olarak her türlü hayır adına çalışanlarız, öyle olmalıyız. Bizler Rabbimizin bizlere gönderdiği din olan İslam’a sahibiz. Elhamdulillah. İslam, tüm insanlığın dini, Allah’a teslimiyetin sunulduğu tek hak dindir. Bugün bizlerin yapması gereken kokuşmuş, bozulmuş ideolojilerden beri olmak ve İslam’ın sevdalıları olarak dinimize hizmette bulunmaktır. Bir kelime, bir harf dahi katkımızın olması bizim lehimizedir. İşte bu hedef içinde okumak faaliyeti kaçınılmaz bir faaliyettir. İlgililere duyurulur.

11) Telaffuzunu Güzelleştirmek İçin, Oku!

Konuşma insanı etkileyen en önemli araçtır. İnsanı yaratan yüce Rabbimiz, kullarına özel bir iletişim aracı olarak dili vermiştir. Nice duygu ve düşünce anlık olarak işlenen beyin fabrikasında dille üretime geçer ve insan konuşur. Anlatır ve dinler. Konuşmak insan için önemliyken, konuşma içinde telaffuz önemlidir. İnsanlar karşılarındakilerin telaffuzlarına dikkat ederler. Özellikle topluma sözlü mesaj verecek olanlar için vazgeçilmez gereksinimlerden birisidir, doğru telaffuz. İşte bu konuda da yapılması gereken eylem planı yine okumaktır.

 12) Güzel Bir Hayatı Yaşamak İçin, Oku!

Güzel yaşamaktan kastımız haramları hayat yapıp sorumsuzca yaşamak değildir. Bilakis güzel yaşamak yaratılış gayesini uygun şerefli yaşamaktır. Her kitap bir basamaktır. Okur, okudukça o basamaklardan yükseklere çıkar ve oradan etrafı görmeye başlar. Güzeli ve çirkini, doğruyu ve yanlışı görür. Ve seçim yurdunda gördükleri arsında bir seçim yapar. Aklını kullananlar güzel hayatı seçerler. Onlar bilirler ki, dünyada yaratılış gayesine göre güzel bir hayatı yaşayanlar sonsuzluk âleminde daha güzel bir hayatı yaşayacak olanlardır. İşte okur, güzelliklerin sevdasıyla güzeli okur. Okumak onun için güzeli bulmak ve güzele ermek için bir eylemdir.

13) Ufkunu Geliştirmek ve Zihinsel Özgürlük İçin, Oku!

Yine ufkumuzu geliştirmek ve meselelere orijinal bakabilmekte okumakla sağlanır. Hayal edebilecek yeteneğe okumakla ulaşılır. Okumak insanın göremediklerini görmeye yarayan etkili bir araçtır. Bu araç sayesinde nice bilinmeyen bilinir, nice görünmeyen görünür. Okuyarak nice uzaklar yakınlaşır, nice yakınlar da aşılır. Zihinsel özgürlük içinde okumak gerekir. Etkilenen değil de etkileyen olmak için zihinsel özgürlük gerekir. Zihinsel özgürlük okumakla başlar ve özgür kalmak okumaya devamla mümkündür. Ayrıca bazen hayal kurmak gerekir. Hayalden kastımız elbette masal ya da ütopik kurgular değildir. Hayal, henüz gerçekleşmeyen ancak gerçekleşeceğine inanılanlardır. Allah’ın Rasulü, Hendek Harbinde düşman muhasarasında iken sahabesine Roma ve Pers topraklarını müjdelediğinde bu müjde oradaki münafıklar için tamamen bir hayaldi. Alaya alınacak bir hayal… Ancak sahabe bu müjdenin nasıl gerçekleşeceğini hayal edip faaliyete geçtiler. Ve sonuç, fütuhat… Bu günde bizlerin okur olarak peşinden gideceğimiz, fethedilmeyi bekleyen hayalimiz vardır. Yeter ki farkında olalım!

14) Güncel Kalmak İçin, Oku!

Yeni şeyleri öğrenmek okumakla mümkündür. Evrensel gelişmeleri takip etmek ve gündemi yakalamak için okumak kaçınılmaz bir eylemdir. Fikirlerin güncelleştirilmesi de yine okumaya bağlıdır. Gün içerisinde insan birçok şeyi duyar ve görür. Buna haberler de dâhildir. Genellikle sesli ve görsel ulaşılan bu haberlerin kalıcı olması elbette beklenemez. Ancak bu olayların önemli kısımları tarihe kayıt olunur. Bulmak isteyen arar ve onları bulur. Günü ve dünü, tarihi ve insanı, sebebi ve sonucu ve hayatı ve kâinatı ve tüm bunlarla ilgili haberleri öğrenmenin bir yolu da yine okumaktır.

15) Adam Olmak İçin, Oku!

Kişilik sahibi olmak, insanın en değerli manevi zenginliklerindendir. Kişilik bilinçaltına kazınır. Doğduğundan beri öğrendikleri ve yaşadıklarını etkisinde kalan insan, kendi kişiliğini arar; tıpkı taşan nehrin yatağını araması gibi… Bazen tek kişiliği olur, bazen birden çok… Bazen kişiliği oturur, bazen seyyardır; döner durur. Doğru yönde kişilik kazananlar doğru işleri yapanlar. İşte bu doğru işlerden biridir, doğru kitapları okumak. Her kitabı okumak her ilacı aşırı dozda içmeye benzer. Deva olup şifa vermez, zehir olup zehirler. İnsanlar nasıl ki iyi arkadaş seçerler ve arkadaşlarıyla övünürlerse, kitaplarında iyi arkadaş olanları olduğu gibi, kötü arkadaş olanları da vardır. İşte okur, iyi kitaplarla arkadaş yaptığında kişiliği iyi yönde gelişir. İyi kitapları okumak onun kişiliğine güç katar. Burada dikkat edilmesi gereken bir hususta; Adam olmak, erkek olmak anlamında değildir. Bedenler değil, ruhlar adamlaşır. Ruhlar adamlaşınca nice kadın adamlaşırken,  nice erkekse adamlaşamayabilir. Adamlık diplomalara bağlı değildir. Nice diplomalı cahil, bırakın adam olmayı, insan dahi olamamıştır. Adam olmak, “neyi, nerede, nasıl” yapılacağını bilmek ve yeri geldiğinde yapmayı gerektirir. Elbette adamlaşmak birçok şeyle alakalı olsa da okumakla da alakalıdır. Okuyan görür; tarihteki adamların adamlıklarını ve yine bilir okuyanlar; nasıl adam olunacağını ya da olunmayacağını… Adam olmak için sadece okul okumak yetmez. Adam olmak, hayatı ve anlamını okumakla sağlanır.

16) Kitaplarla Tanışmak İçin, Oku!

Sözde bilgi çağında teknolojinin kıskacındaki insan, olumlu-olumsuz birçok etkilere maruz kaldı ve halen kalmakta… Virüslü hayatlar, radyo, televizyon ve internetin arasına sıkışmış soluk alamıyor. Bir dost eline, bir sıcak sohbete gönüller aç. İşte tam bu noktada bizlere gereken; yeni yeni sadık dostlar, emin nasihatçi kitaplarla tanışmak… Bizi ta yüreğimizden yakalayan, bize kim olduğumuzu hatırlatan, ya da kim olmamız gerektiğini öğreten kitaplarla… İnsan, sadece insanlarla tanışmaz. Diğer canlılarla da tanışabileceği gibi canlı bir insanın oluşturduğu kitaplarla da yeri gelir tanışır. İnsanlarla nasıl bir ilişki ve bağ kuruluyorsa yeri gelir kitaplarla da bu geçerli olur. Nice insan, kitapları samimi bir dost olarak bulur yanında. Onlarla yalnızlığını ve hüznünü paylaşır. Okur kitaplarla bir yolculuğa çıkar; kimi dereler aşar, kimi şehirleri gezer, kimi gülenin, kimi ağlayanın, kimi kaybedenin, kimi kazananların yanındadır. Kimi hırsa şahit olur, kimi yılgınlığa, kimi ümit depolar, kimi de yatacak bir mezar arar… Okur, okuma eylemiyle her kitapta seyyah olur; sessiz sedasız dolaşır satırlar, sayfalar arasında… İnsanlardan bazısı hastalık, bazısı ilaç gibiyken, kitaplar da böyledir. Bazı mikroplu kitaplar vardır ki, onlardan da kaçmalıdır insan. Bazı başucu kitapları vardır ki, insan ömür boyu onu okumalıdır: Kur’an gibi…

17) Çözüm Üretmek İçin, Oku!

Sorunlardan ya kaçılır, ya da üzerilerine gidilerek çözmeye çalışılır. Ya eleştirmek… Eleştirmek ise sadece konuşmaya dair olup menfi boyutlu ise hem eleştirene, hem de eleştirilene fayda değil zarar getirir. Böyle bir eleştiri hiçbir çözüm de getirmez. Çözüm, eli taşın altına koymaktır. Eleştiri 2.sınıf beyinlerin, çözüm ise 1.sınıf beyinlerin ürünüdür. Hatayı bulmak değil, sonrasında çareyi bulmaktır asıl marifet. Faydalı olmak için faydalı bakış açısından bakmak önceliklidir. İşte okumakla yapabileceğiz şeylerden birisi de, bir kâşif edasıyla çözümcü bakış açısını keşfetmektir. 

18) Tarihte İz Bırakmak, Örnek Olmak İçin, Oku!

Bir Müslüman hayırlı bir hayatın ardından hayırla anılmayı isteyebilir, hatta istemelidir. Burada kast ettiğimiz “nasıl bilirdiniz? “iyi bilirdik!” şeklinde bir şey değil elbette. Hayırla anılmaktan amaç, şan-şöhrette anılmak değil ve olmamalı. Bilsinler, duysunlar, görsünler gaye ise; bilirler, duyarlar ve görürler ya ahirette..? Elde var sıfır… Amaç öncelikle Yaradan katında iyi bilinmektir. Tarih araştırıldığında nice Allah için yol alan insanların tarihte hayırlı izler bıraktığı görülecektir. Amaçları ebediyet olan nice hak eri şu fani âlemde öyle izler bırakmışlardır ki, (Allah’ın izniyle) izlerinin ardından milyonlar gitmektedir. Rabbani ilim ehli, Rabbani davetçiler, canları ve mallarıyla Allah’a adanmış temiz ruhların sahipleri onlardandır. Onlara ve onların izinden giderek; okuyup, okutanlara her zaman ve her yerde ihtiyaç var. Biz bu gün dünküleri okuyoruz, yarınkiler de bizleri okuyacaklar.

19) Kendinin Terapisti Olmak İçin, Oku!

Nasıl ki insanın bedeni ihtiyaçları varsa ve yemek, içmek onlardansa; yine insanın ruhi ihtiyaçları da vardır ki; okumakta onlardandır. Sıkıntılı günlerde manevi rahatlama için kitap okumak önemlidir. Dertleri dert edip büyütmek, insanı yıkan en büyük etkenlerdendir. Sorunların yarısı aslında sanal sorunlardır. Zihnin %10 bilinç, %90 bilinçaltıdır. Kitap okuma bilinçaltını geliştirir. Kitap, moralle birlikte bilinç geliştirmeyi sağlar. Ruhi hastalıkların tedavisinde de okumak önemlidir. Beyin 24 saat çalışır. Beyne sahip çıkmak için ona okuyacak şeyler vermek gerekir.  Bu noktada, hastaneye ve eczaneye, psikoloğa ve psikiyatriste değil okumaya davet…

20) Tecrübeleri Öğrenmek İçin, Oku!

Okuyarak güzel bir yaşama imkânına sahip olunabilir. Kitaplarla az bir zamana çok şeyler sığdırmak mümkündür. İnsan, öğrenmeyi bıraktığında yaşlanmış derler. Takvim yaşı ile okuma yaşı aynı değildir. İyi bir eğitim ve tecrübe edinimi okumakla sağlanabilir. İnsan hayatı insanlık tarihiyle kıyaslandığında çok kısadır. İnsan, bu az zamanda düşe kalka, birçok hatalarla nelerin yapılacağını ya da nelerin yapılmayacağını öğrenir veya öğrenmeye çalışır. (veyahut öğrendiğini sanır.) İnsanlar, bu öğrenme faaliyeti için dış yardım alırlar. Ebeveyninden, muallimlerinden doğruları ve yanlışları öğrenirler. Elbette bunlar önemlidir. Dış yardım, bireyin yanında onun kaza yapmaması için yoldan bahseden insanların yola dair anlattıklarıdır bir nevi; bir nevi yol bilgisidir dış yardım.  Ayrıca insan için, yaşanan hayatlardan ibretler damıtmakta önemlidir. Tarih boyunca hayat yolunda kimler, nasıl yol almışlar? Başarıları ve başarısızları nelerdir? Diye sormak ve cevabın peşinde koşar adım gitmekte önemlidir. İşte burada da devreye yine okumak girer. Tarih kitapları, biyografiler bu konuda bizlere birçok şey sunar. Birçok yaşanmış tecrübeyi gözlerimizin önüne serer kitaplar ve bize düşense sadece okumaktır.

Son olarak: 

Evet, ‘‘Neden Okumalıyız?’’ sorusuna imani ve insani açıdan cevaplar aradık ve 20 cevap verdik. Eminim arayanlar için daha nice cevaplar vardır.

Şunu belirtelim ki; okuma eylemini belirli mekânlara ve zamana hapsetmemek gerekir. Yapılması gereken şey; hayatımız boyunca okuma gayreti içerisinde olmaktır.

Ancak dikkat edelim ki; Peygamber Efendimiz faydasız ilimden Allah’a sığınmıştır. Bizler de faydasız bilgiler veren besmelesiz kitaplardan ve müfredatlardan uzak duralım.

Bizler Müslümanca okumaya teşvik ediyoruz. Yoksa ‘‘diploma almak uğruna her türlü küfrün ve haramın işlendiği öğütüm merkezlerinde okuyun!’’ demiyoruz.

Bu yazının gayesi, Ümmet-i Muhammed’i okumaya teşvik etmektir. Bu gayeye bir arpa boyu katkısı olursa ne mutlu!

Esedullâh Saîd el-Muallim

 İktibas Yapacakların Dikkatine!