«
  1. Ana sayfa
  2. MAKALELER
  3. Nasıl Bir Hafıza İhtiyaç Var?

Nasıl Bir Hafıza İhtiyaç Var?

 

Kur’ân’ın sahibi yüce Allah’ın ismiyle…
Sizce bu gün dünyada ne kadar hafız vardır? Sayısını bilemesek de; hiçte az olmadığını söyleyebiliriz. Elhamdulillah, Rabbimizin kelamının ezberlenmesi güzel bir şey. Ancak kelam-ı ilahiyi ezberleyen bu hafızlar acaba sorumluluklarının farkındalar mı? Bu sorumlulukla hareket etmesi gereken hafızlar İslâm için ne yapmışlar ve ne yapmaktadırlar? Evet, onlar ezber yapmışlar; ancak büyük bir çoğunlukla kitabın içeriğinden ve yaşantısından da uzak kalmışlardır. Böyle olunca da anlamadıklarını ve yaşamadıklarını okuyan, okutan, ezberleten insanlar ortaya çıkmış ve de çıkmaktadır. Bu insanlar, bu yaptıklarıyla Kur’ân’a hizmet ettiklerini sanmışlar ancak tağuti güçlerin hizmetinde Kur’ân’î hakikatlerin anlaşılmasının önünde set olmuşlar, sözleri ve fiilleriyle ezberlediklerine ihanet etmişlerdir.
Şimdi, ey ezber yapan kişi!  
Eğer hafız olup, ezberlediklerine ihanet edeceksen, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, ezberlediklerini unutacaksan, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, tağutların uşağı olacaksan, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, ezberlediklerini anlamamakla direteceksen, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, bidatlere dalıp, bidat ehlini kutsayacaksan, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, hafızlığını dünyevi geçim olarak düşüneceksen, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, ümmetin önünde kötü bir örnek olacaksan, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, kitabı ölülere has kılacaksan, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, tören ve şölenlerin insanı olacaksan, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, böbürlenip övüneceksen, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, hafızlığınla kandıracaksan, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, ezberlediklerin hayatına yön vermeyecekse, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, ezberlediklerini gizleyeceksen, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, dünyanın insanı olacaksan, hiç hafız olma!
Eğer hafız olup, birilerinin kuklası olacaksan, hiç hafız olma!

Ey hafız!
Ne için hıfz ettin diye sordun mu kendine?
Ezberlediklerini anlama ve yaşama mücadelesini ne kadar verdin?
Ezberlediklerinin ne kadarı gönlüne indi?
Bak hayatına ezberlediklerin hayatında mı dilinde mi?
İslam düşmanı ideolojilerin düşmanı mısın, yoksa memuru mu?
Bid’atlere ve bid’at ehline karşı ne kadar mücadele ettin?
Dünyanın mı, ahiretin mi insanısın?
Ezberlediğin ayetlere savaş açanlara, sen de savaş açabildin mi?
Hıfzınla böbürlenip, kibirleniyor musun?
İnsanları rahatsız etmemek için ayetleri gizliyor musun?

NASIL BİR HAFIZA İHTİYAÇ VAR?
Allah’ın kitabını ezberlediği halde ayetler kendisini hıfz etmeyen değil; bilakis, Allah’ın kitabının her bir ayetini dimağında hıfz ettiği gibi, ayetler kendisini her türlü günahtan hıfz eden hafıza ihtiyaç var.
İslâm düşmanı ideolojiler türlü şekillerde dine saldırırken, onlarla uzlaşıp onların ücretli memuru olan değil; bilakis, İslâm’a sarılan, İslâm düşmanlarına saldıran hafıza ihtiyaç var. 
Ezberlediklerini ömrünce anlamadan tekrarlayan değil; ne okuyup, neyi ezberlediğinin şuurunda olup, ezberledikleri benliğine ve yaşantısına yön veren hafızlara ihtiyaç var.
Bid’atleri dalıp, bid’at ehlini kutsayan değil; bilakis bid’atlere ve ehline karşı Kur’ânî bir mücadele veren hafıza ihtiyaç var.
Ezberledikleri ahirete yönlendirmeyip dünyaya dalıp ahiretini boşlayan değil; bilakis dünyadan nasibini alıp gözünü ahirete diken hafıza ihtiyaç var.
Ezberlediklerini bir övünme vesilesi yaparak kibre kapılıp insanlara tepeden bakan değil; bilakis, ezberledikleri bildikleri ve bildikleri de hayatı olan tevazu sahibi hafıza ihtiyaç var.
Birilerinin kurduğu robot gibi çalışan, ne olduğunu ne olacağını sormayan, muhasebesiz ve kişiliksiz değil; bilakis, neden hafız olduğunu bilen ve hıfz ile kurtulan ve kurtuluş çağrısını tüm insanlığa yapan hafıza ihtiyaç var.
Tağutlardan ve cahiliye insanlardan çekinerek Allah’ın ayetlerini onlara okumaktan ve anlatmaktan kaçınan değil; bilakis Allah’ı razı etmek gerektiğinde tüm insanlara Allah’ın ayetlerini okuyan ve anlatan hafıza ihtiyaç var.
Bid’at tören ve şölenlerin programlarına sesiyle katkıda bulunan değil; bilakis, tüm bid’at anlayışlardan gün ve gecelerden, tören ve şölenlerden uzak olup, uzak olmaya çağıran hafıza ihtiyaç var.

Son olarak;
Ey hafız! Kur’ân’ın her biri ayetini emanet olarak hıfz ettiğini ve Kur’ân’ın senin lehinde ya da aleyhinde şahitlik edeceğini unutma! Bu dünya elbet geçicidir. Ve bu dünya ebedi âlemi kazanmak için bir imtihan yeridir. İmtihanda olduğunu da hiçbir zaman aklında çıkarma. İmtihan bitince kazanalar ve kaybedenler olacak, kazananlar olmak istiyorsan, Allah’ın kitabına ihanet etme! Edenlerle mücadele et! Allah yardımcın olsun! Allahumme âmin.

Muvahhid hafızlara selâm ve dua ile…

Esedullâh Saîd

1437/2016