«
 1. Ana sayfa
 2. MAKALELER
 3. Mutluluğun 40 Kuralı

Mutluluğun 40 Kuralı

MUTLULUĞUN 40 KURALI 

BİL Kİ! MUTLULUĞUN KURALLARI VARDIR

(40 Nasihat)

Esedullâh Saîd

 

 1. Bil ki! Hayat imanla değer kazanır. Allah’a tevhidî bir iman ile iman et ve şirkten -akidevî ve amelî- beri ol.
 2. Bil ki! Namaz Rabbinle buluşma anındır. Namazlarında gevşeklik yapma. Namazlarını mümkün olduğunca ilk vakitlerinde kıl.
 3. Bil ki! Dua edilmesinden Allah hoşnut olur. Dilin dualı olsun. Peygamberimizin gün içerisindeki işlerde yaptığı duaları öğren ve bunları söyle.
 4. Bil ki! Kalpler ancak Allah’ın zikriyle yatışır. Peygamberimizin yaptığı ve öğrettiği zikirleri öğren; bu zikirleri söyle.
 5. Bil ki! İmtihan gereği hayır da şer de Allah’tandır. Her şeyin kaza ve kaderde olduğuna inan.
 6. Bil ki! Dün geçti, yarın ise meçhuldür. Sen sabaha çıktığında akşamı, akşama erdiğinde sabahı bekleme. Günün sınırları içerisinde yaşa. Yaşadığın anın kıymetini bil.
 7. Bil ki! Geçmiş geçti. Ona takılıp kalma. Geçmişin dertlerini, sıkıntı ve üzüntülerini aklından çıkar. Gün bu gündür.
 8. Bil ki! Ömrün varsa rızkın zaten gelir. Gelecek kaygılarıyla da zihnini yorma. Sana geleceğini bilmediğin günler için üzülmen mantıklı değildir.
 9. Bil ki! Meyve veren ağaç taşlanır. Sen meyve vermeye devam et. Eleştirilere açık ol. Eleştiriler seni pozitif etkilesin.
 10. Bil ki! İnsanlara teşekkür, Allah’a şükürdür. İnsanlara teşekkür et. Ancak insanlardan teşekkür bekleme.
 11. Bil ki! Her zaman işler istediğimiz gibi olmaz. Sen kendini olabileceklerin en kötüsüne hazırla. İyi çıkarsa da hamd et.
 12. Bil ki! Nimetlere şükür nimeti kalıcı ve bereketli kılar. Her nimet eline geçtiğinde şükretmesini bil.
 13. Bil ki! Nice insan senin sahip olduklarına sahip değil ve belki de hiç olamayacak; onları aklına getir. Allah’ın sana verdiklerini ve kendini küçük görme.
 14. Bil ki! Sıkıntı anları sığınma anlarıdır. Bela ve musibetli anları duayla geçir.
 15. Bil ki! Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Zorluk anlarının yükünü kolaylığı düşünerek taşı.
 16. Bil ki! Allah’ın mağfireti geniştir. Sakın hataların ve günahların seni ümitsizliğe düşürmesin.
 17. Bil ki! Öfke insanın hasmıdır. Hasımlığa sebep olur. Öfkelenmemeye çalış.
 18. Bil ki! İnsanların korkup çekindiği şeylerin birçoğu olmaz. Rahatla!
 19. Bil ki! Allah, ihtiyaçlarını bilen ve ihtiyaçlarını her daim verendir. Mümkün oldukça insanlardan hiçbir şey isteme.
 20. Bil ki! Musibetlere sabretmen günahlarına bir kefarettir. Bela ve musibetlere sabrettiğinde, sabrının karşılığının günahlarına kefaret olduğunu düşün. Cennette sabrın karşılığını aldığını düşün.
 21. Bil ki! Kin, nefret ve intikam hırsı akıl ve beden sağlığını bozar. Sağlığın için bunlardan uzak dur.  
 22. Bil ki! Dedikodunun faydası yok ancak zararı çoktur. Dedikodudan ve dedikoducudan uzak dur. 
 23. Bil ki! Hiçbir şey yapmamak dünya ve ahiretin için zarardır. Sen dünya ve ahiretin için faydalı işlerin peşine düş.
 24. Bil ki! Haramlar insana mutluluk vermez. Anlık olarak insanı neşelendiren nice haramın sonucu hep hüsrandır. Haramlardan uzak dur.
 25. Bil ki! Veren el alan elden üstündür. Veren el olmaya çalış. İnfak etmek, elindekini paylaşabilmek gönlü zenginleştir ve cimriliği önler.
 26. Bil ki! Kur’an Allah’ın sana yolladığı ilahi kitap, kopmayan sağlam iptir. Onu okuman ve içindekileri öğrenip, öğrendiklerinle amel etmen dünya ve ahiret saadetindir.
 27. Bil ki! Kitaplar hayat denizinde seni taşıyan gemilerdir. Nice fırtınalı zamanlarda ilim rüzgârıyla seni selamet limanını götürürler.
 28. Bil ki!   Salih arkadaşlar az bulunan değerli hazinelerdir. Onları bulduğunda ucuz yollu onları harcama.
 29. Bil ki!   Cennet anaların ayaklarının altında, Allah’ın rızası babaların rızasındadır. Onlar hâlâ hayatta iken onları hoşnut et. Dualarını al.
 30. Bil ki!   Çocuklar gözün nuru, kalbin semeresidir. Çocukları sev. Çocuklarca sevil. Onlara merhametle bak.
 31. Bil ki!   Uzletin birçok faydaları var. O insanı pek çok kötülükten alıkoyar. Evini kendine uzlet hane yap.  
 32. Bil ki! Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Söz öyle keskindir ki, kimi düşmanlığı bitirip keser, kimi dostluğu. Sözlerine dikkat et.
 33. Bil ki! Tebessüm sadakadır. İnsanlar ayna gibidir. Tebessüm edene tebessüm edilir. İnsanlara tebessüm et. Kahkahadan uzak dur.
 34. Bil ki! Sen ne isen osun. Olmadığın gibi gözükme. Olamayacağın şey için üzülme.  
 35. Bil ki! Merhamet edene merhamet edilir. Merhametli ol ki, merhamet bulasın. Gönül al ki, gönlün alınsın. Destek ol ki, destek olunasın. Düşeni kaldır ki, düştüğünde kaldırılasın.  
 36. Bil ki! Yeryüzünde Allah’ın nice kevnî ayeti var. Gezip dolaş ve onlara ibret nazarı ile bak. Kudreti ilahiyi gör. Yeryüzünde kibirli yürüme.
 37. Bil ki! Dua müminin silahıdır. Müslümanlara hayır dua et. Allah razı olsun de. Meleklerde sana dua edecekler unutma. Bazıları gibi bu sözü kıskananlardan olma.  
 38. Bil ki! Bu ümmetin özelliği vasat ümmet olmasıdır. Dengeyi yakalamak zorun zorudur. Dengesizlik düzensizlik doğurur. Dengeli ve itidalli ol. İfrat ve tefridten uzak dur.
 39. Bil ki! İsmet sıfatına sahip nebimiz her gün Allah’a istiğfar ederdi. Sen de her gün istiğfarı kendine vird edin.
 40. Bil ki! Herkes kendi kabındakinden verir. Vefasızlardan vefa bekleme. Sana vefasızlık yapıldığında da, vefasızlara vefasızlıkla karşılık verme.

Elbette bu kurallar daha da artırılabilir. Biz kırk tanesiyle iktifa edelim. Rabbim, bu aciz kuluna da, sizlere de bu kurallara göre yaşamayı kolaylaştırsın. Her şey Allah’ın rızasına göre yaşamak ve rızası üzere ölmek için…

Muvahhidlere selâm ve dua eder; hayırlı dualarını beklerim.

Allah’ın affına muhtaç kul

Esedullah Saîd

1436/2015