«
  1. Ana sayfa
  2. Akaid Soruları
  3. Müslüman bir kimseyi tekfir etmek caiz midir?

Müslüman bir kimseyi tekfir etmek caiz midir?

Soru: Müslüman bir kimseyi tekfir etmek caiz midir? 

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Müslüman bir kimseyi tekfîr etmek caiz değildir. Haramdır. Nitekim İbn Ömer radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Bir kimse dîn kardeşini tekfîr ederse ikisinden biri o tekfir sebebiyle muhakkak küfre döner.” [(SAHÎH HADÎS:) Buhari (6104); Müslim (111)…]

Ancak bundan “îmân ettikten sonra hiçbir kimse dînden çıkmaz” gibi bir sonuç çıkartılmamalıdır. Zîrâ her kim îmânından sonra onu bozacak bir şeye itikad ederse yahut bir sözü söylerse veyahut bir ameli işlerse kâfir olur. Böyle bir kimseyi tekfîr etmek ise, -tekfîr hukukuna dair gerekli olan şeyler yerli yerinde bulunduğunda-  şer’î bir emirdir.       

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1436h./2014m.