«
  1. Ana sayfa
  2. Akaid Soruları
  3. “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat hala daha Allâh’tan başkasından yardım isteyen ve beşeri sistemleri benimseyen bir kimsenin hükmü nedir?

“Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat hala daha Allâh’tan başkasından yardım isteyen ve beşeri sistemleri benimseyen bir kimsenin hükmü nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat hala daha Allâh’tan başkasından yardım isteyen ve beşeri sistemleri benimseyen bir kimsenin hükmü nedir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Bu kimse, kelime-i tevhîd ile neyi reddettiğini bilmediğinden içinde bulunduğu şirk durumundan sıyrılamamıştır. “Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhîdi şirki terk etmedikçe onu söyleyene fayda vermez. Allâh Tebâreke ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır:  “Eğer onlar (müşrikler) tevbe eder, namazı kılarlarsa ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizin dînde kardeşlerinizdir. Bilen bir topluluk için âyetleri böyle birer birer açıklarız.” (Tevbe: 9/11)

Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in şu hadîsi şerîfi, bu gerçeği açık olarak ortaya koymaktadır: “Her kim ‘Lâ İlâhe İllallâh/Allâh’tan başka hak ilâh yoktur’ der ve Allâh’tan başka tapılan şeyleri reddederse onun malı ve canına dokunmak haramdır. (Bâtınî) Hesâbı ise Allâh’a kalmıştır.” [(SAHİH HADİS): Müslim (37); Taberânî (Kebîr: 8190)…]

Binaenaleyh “Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhîdini söyleyen fakat şirkten beri olmayan bir kimse Müslüman değildir. Bu, ümmetin icmâsı ile sabit olan bir konudur.   

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1437h./2015m.