«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Kusmak kasıt ile gerçekleşmediğinde orucu bozar mı?

Kusmak kasıt ile gerçekleşmediğinde orucu bozar mı?

Soru: Kusmak kasıt ile gerçekleşmediğinde orucu bozar mı?

Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Kusmak, eğer kişinin kendi iradesiyle gerçekleşmiş ise ister az ister çok olsun orucu bozar. Kişinin kendi iradesiyle gerçekleşmediğinde ise ister az ister çok olsun orucu bozmaz. Nitekim: “Ebû Hureyre radıyallâhu anh’dan rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ‘Kim kendine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza yoktur. Kimde isteyerek kusarsa orucunu kaza etmesi gerekir’.” [Ebû Dâvud (2380); Tirmizî (720)…]

Hadiste, “Kim kendine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza yoktur. Kimde isteyerek kusarsa orucunu kaza etmesi gerekir” buyrularak kasıtsız olarak kusmanın orucu bozmayacağı, kasten kusmanın ise orucu bozacağı ifâde olunmuştur. Buna göre, kasten getirilen az ya da çok kusmuk, orucu bozar. Kasten getirilmeyen az ya da çok olan kusmuk ise orucu bozmaz.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.