«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Kurban olmaya mani olan kusurlar nelerdir?

Kurban olmaya mani olan kusurlar nelerdir?

Soru: Kurban olmaya mani olan kusurlar nelerdir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Kurban olmaya mani olan kusurlar topallık, körlük, hastalık ve zayıflık olmak üzere dört tanedir. Nitekim Berâ bin Âzib radîyallâhu anh’dan rivâyet olunduğuna göre, o, söyle demiştir:

“Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’e kurbanlık hayvanlardan hangisinden uzak durulur (kurban edilmez) diye sorulduğunda, bunun üzerine o eliyle işâret ederek şöyle buyurmuştur: Dört sınıf hayvan kurban edilmez: (1) Topallığı açıkça belli olan, (2) gözlerinin körlüğü açıkça belli olan, (3) hastalığı açıkça belli olan ve (4) eti kalmayacak kadar yaşlı olan hayvan.” [Mâlik (2125); Beyhakî (el-Kubrâ: 19094)…]

Hadîsi şerîfte ifâde edildiği üzere körlük, hastalık, topallık ve zayıflık gibi kusurlar hayvanların kurban olarak kesilmelerine mânîdir. Topallığın ölçüsü, yürüyüşünde topallığının açıkça fark edilmesidir. Körlüğün ölçüsü, gözlerinden birinin ya da ikisinin önünü dahi göremeyecek kadar kör olduğu açıkça belli olmasıdır. Hastalığın ölçüsü, hasta olduğu zahirinden açıkça belli olmasıdır. Zayıflığın ölçüsü, et bağlamadığından bedenindeki kemiklerinin iyice ortaya çıkması ve kendisi taşıyamayacak kadar güçsüz olmasıdır.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.