«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Kurban kesmenin faziletleri nelerdir?

Kurban kesmenin faziletleri nelerdir?

Soru: Kurban kesmenin faziletleri nelerdir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Kurban kesmek çok büyük ve sevâblı bir ameldir. Zîrâ hadîs-i şerîflerde ifâde edildiği üzere, kurban günlerinde Allah için kan akıtmak, kulun Rabbine karşı yapabileceği en büyük amellerdendir. Faziletlerini şu dört maddede toparlayabiliriz: 

1.  Kurbanın ker kılı için sâhibine sevâb vardır.

2. Kesilen kurbanın kanı daha yere düşmeden sâhibinin derecesi Rabbi katında yükseltildikçe yükseltilir.

3. Kurbanın kesilmesiyle birlikte sâhibinin günâhları bağışlanır.

4. Cehennem ateşine karşı koruyucu olur.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.