«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Kurban ile alay etmenin, onu katliam gibi sözlerle ifâde etmenin hükmü nedir?

Kurban ile alay etmenin, onu katliam gibi sözlerle ifâde etmenin hükmü nedir?

Soru: Kurban ile alay etmenin, onu katliam gibi sözlerle ifâde etmenin hükmü nedir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Öncelikle bilinmsei gereklidir ki, kurban kesmenin meşrûiyeti Kitâb, Sünnet ve icmâ ile sabittir. Nitekim Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır:

“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.” (Kevser: 108/2)

“Kurbanlık develeri de size Allâh’ın şeârinden kıldık.” (Hacc: 22/36)

Enes radîyallâhu anh’dan rivayet edildiğine göre, o, şöyle demiştir:

“Nebî sallallâhu ve sellem, alacalı, beyaz tüylü iki koç kurban etti. Ben onun bir ayağını hayvanın böğrünün üzerine koyduğunu, besmele çekip tekbir getirdiğini ve o ikisini bizzat eliyle kestiğini gördüm.” [Buhârî (5561); Müslim (1966)…]

Berâ bin Âzib radîyallâhu anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Bu (kurban) günümüzde ilk yapmaya başlayacağımız iş, namaz kıla­rız, sonra (evlerimize) döner ve kurbanlarımızı keseriz. Her kim böyle yaparsa sünnetimize uygun iş yapmış olur.”  [Buhârî (5545); Müslim (1961)…]

İcmâya gelince, ümmetin tüm söz sâhibi imâmları kurbanın meşruluğunda ittifak etmişler hiçbirinden buna muhalif bir şey naklolunmamıştır. 

Binaenaleyh kurban kesmek İslâm Dîni’nden olan meşru ve meşhur bir ibâdet çeşididir. Bu sebeble İslâm dîninden olduğu sâbit olan bu ibâdeti inkâr etmek, alay aetmek, gericilik ve katliam gibi aşağılayıcı sözlerle hakaret etmek kişiyi dinden çıkaran küfürdür.     

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.