«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Kurban Bayramı günlerinde oruç tutmak câiz midir?

Kurban Bayramı günlerinde oruç tutmak câiz midir?

Soru: Kurban Bayramı günlerinde oruç tutmak câiz midir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Kurban bayramının birinci gününe “yevm-i nahir”, diğer üç gününe ise “eyyâm-ı teşrik” denir. Zilhicce’nin 10., 11., 12. ve 13. günleri olan bu dört günde oruç tutmak câiz değildir. Nitekim Nubeyşe el-Huzelî radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Teşrik günleri, yeme, içme ve Allâh Azze ve Celle’yi anma günleridir.” [Müslim (1141); Ebû Dâvûd (2830)…]

Bu sebeble zikri geçen dört günde -Temettu’ veya Kırân haccı yapıp da kurban kesme imkânı bulamayan kimseden başkasına- oruç tutmak câiz değildir. Bunun nâfile, kaza ya da adak orucu olması açısından bir fark yoktur. Bu günlerde tutulacak oruçlar bâtıldır/geçersizdir.

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.