«
  1. Ana sayfa
  2. EDEBİYAT
  3. Kur’ân Nasıl Bir Kitap?

Kur’ân Nasıl Bir Kitap?

Kur’ân; Âlemlerin Rabbi tarafından seçilmiş son elçisi Hazreti Muhammed aleyhisselam’a 23 senede peyderpey indirilen, nesilden nesile tevatüren gelen kitap…

Kur’ân; kelimelerin seçilişi, cümlelerinin kuruluşu, ayetlerinin tertibi, lafızları ve manası ile insanları aciz bırakıp, sözün en doğrusunun sahibinden indirilen muciz kitap…

Kur’ân; evrensel hitap… Arapça indirilmiş olsa da sadece Arapları ilgilendirmeyen, aksine her zamanda, her yerde ve her ırktan insana doğruya yönelmeleri için Rablerinden gönderilen evrensel kitap…

Kur’ân; -bazı zındıkların söylemeye yeltendiği gibi- sadece bir dönemi ilgilendiren bir kitap değil, dünya durdukça kendi de duracak, hükümleri kıyamete dek sürecek olan ilahî hükümleri ihtiva eden kitap…

Kur’ân; zamanın geçmesiyle eskiyen bir kitap değil, nice bilinmezleri insanlığa bildiren, o zamandan bu zamana bilgiler sunarak insanları aşan kitap…

Kur’ân; insanları kula kulluktan, kulların sahibine; kulların zulümlerinden, kulların sahibinin adaletli hükümlerine çıkaran adalet kaynağı kitap…

Kur’ân; beden ve ruhtan müteşekkil olan insanın, hem bedenine ve hem de ruhuna şifa kaynağı olan kitap…

Kur’ân; kendinden önceki kitapları ve peygamberleri tasdik eden, kıssalarında akıl sahipleri için ibretler olan, insanları hakka ve doğruya götürüp, onları karanlıklardan aydınlığa çıkartan nur saçan kitap…

Kur’ân; öğüt alanlar, düşünüp bilenler, aklını kullanıp anlayanlar için ayetleri açıklanmış olup, kendisinde hiçbir eğrilik ve tezat bulunmayan, önünden ve arkasından batılın ona bulaşamadığı, korunmuş kitap…

Kur’ân; uydukları takdirde insanları dünya ve ahiret saadetine ulaştıran, dareyn mutluluğu için rehberlik edip öğütler veren kitap…

Kur’ân; yeryüzünde cehalet, sefalet, zülüm, inkâr ve daha ne kadar kötü şey varsa hepsinin kaldırılıp, yerlerine iyi olanların konulması için teşvik eden kitap…

Kur’ân; kopmayan sağlam kulp… İnsanların sımsıkı tutunup kurtulacakları Allah subhânehu ve teâlâ’nın ipi olan kitap…

Kur’ân; işlerimizi dinî ve dünyevî olarak ayırt etmeden, dünyadaki her işimizin hep dinî ilgilendiren olduğunu ve her işimizden hesaba çekileceğimizi bizlere öğreten kitap…

Kur’ân; dünya hayatının ahiretin önünde bir imtihan yurdu ve bizlerin de imtihan olunan kullar olduğumuzu bizlere apaçık bildiren kitap…

Kur’an; insanların neye nasıl inanacaklarını ve neye nasıl inanmayacaklarını açıklayan ve yine insanlara neyi nasıl yapacaklarını ve neyi nasıl yapmayacaklarını bildiren inanç ve amel esaslarını kendisinde barındıran ilahi kitap…

Kur’ân; hükmün sadece ve sadece Allah subhânehu ve teâlâ’nın olduğunu ve O’na hükmünde eş koşulamayacağını, eş koşarak ölenlerin asla affedilmeyeceğini bildiren kitap…

Kur’an; Allah subhânehu ve teâlâ’nın mülkünde, O’nun kullarının O’na teslim olup, itaat etmeleri gerektiğini bildirerek, kurtuluşun teslimiyet ve itaat ile mümkün olduğunu bildiren kitap…

Kur’ân; Allah subhânehu ve teâlâ’nın hükmüne büyüklenerek karşı gelen şeytanın kâfirliğini, firavunun ve firavunlaşanların akıbetini bildirerek tuğyanın neticesinin hüsran olduğunu bizlere kıssalarıyla sunan ibretlik kitap…

Kur’ân; milyarlarca insanın iman edip, yüz binlerce insanın ezberlediği, öpüp başına koyup, yüksek yerlere astıkları; ancak hükümlerini mehcur bıraktıkları kitap…

Kur’ân; fal bakanların, cifir hesaplayanların, muska yapanların kitabı değil; falı ve falcılığı, muskayı ve muskacılığı yasaklayan kitap…

Kur’ân; insanları yaratan Halik ve Kadir olanın ölülere değil, bilakis canlılara yolladığı kitap…

Kur’ân; nasıl Müslüman olunacağını, nasıl Müslümanca yaşanıp, Müslümanca ölüneceğini öğreten kitap…

Kur’ân; ölümlü olana, ölüm ötesinden haber veren kitap…

Kur’ân, abdestsiz dokunmayan ancak hükümleri abdestsizler tarafından çiğnenen kitap… 

Kur’ân, inanılması serbest, hükümlerinin bütünüyle yaşanılması yasak olan kitap…

… Ve daha anlatmaktan aciz kaldığım nice hakikatin toplandığı,
ve bir o kadar da kendisine iman edenlerin kendinden kaçtıkları kitap, Kur’an…

Esedullah Said el-Muallim