«
  1. Ana sayfa
  2. Akaid Soruları
  3. Küfür olan bir şeyi yapmaya niyet eden bir kimse niyet ettiği anda mı yoksa o şeyin fâili olduğunda mı küfre girer?

Küfür olan bir şeyi yapmaya niyet eden bir kimse niyet ettiği anda mı yoksa o şeyin fâili olduğunda mı küfre girer?

Soru: Küfür olan bir şeyi yapmaya niyet eden bir kimse niyet ettiği anda mı yoksa o şeyin fâili olduğunda mı küfre girer?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Kardeşim, Allâh Azze ve Celle sana rahmet etsin bilmelisin ki!

Küfür olan bir şeyi yapmaya niyet eden bir kimse, niyet ettiği o anda kâfir olur. Zîrâ bu kimse, kalbini küfre açmış ve ondan râzı olmuştur. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

 مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ ا۪يمَانِه۪ٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْا۪يمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ 

“Kalbi îmân ile mutmain olduğu halde ikrâh olunan hariç, her kim îmânından sonra Allâh’a karşı kâfir olur, göğsünü küfre açarsa, işte onların üstünde Allâh’tan bir gazab vardır ve büyük azâb onlarındır.” [en-Nahl: 16/106]

İmâm Nevevî rahîmehullâh şöyle demiştir: “Gelecekteki bir zaman için küfre azmetmek, o an itibariyle küfürdür. Bu durum için ‘küfür olur mu yoksa olmaz mı’ diye tereddüt etmekte aynı şekilde o an itibariyle küfürdür.” [Ravdatut-Talibin 10/65.]

İmam Zerkeşi rahîmehullâh ise şöyle demiştir: “Eğer ki bir kişi, Müslümanlığını sonlandırmaya niyet edecek olsa, mücerret niyet ile kâfir olur. Eğer ki yarın küfre azmedecek olursa, aynı şekilde o an itibariyle kâfir olur.” [el-Mensur fi Kavaidil-Fıkhiyye 3/298.]

İfâde edildiği üzere, küfre niyet etmek küfürdür. Buna niyet eden kişi de ister niyetini gerçekleştirsin ister gerçekleştirmesin niyet ettiği anda ihtilafsız olarak kâfir olur.

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1441h. / 2020m.