«
 1. Ana sayfa
 2. MAKALELER
 3. Kim Hırsız?

Kim Hırsız?

El-Adil olan Allah’ın ismiyle…
Hırsız deyince aklımıza ne gelmektedir? Çoğunlukla birilerinin parasını ya da malını çalan kişi… Evet, doğrudur böyle bir izinsiz alma yani çalma faaliyetinin sahibi hırsızdır. Ancak hırsızlığı sadece bu olaya hasredip hırsızlık bu kadarla sınırlıdır demek, noksan bir bakış açısından hırsızlığı bizleri gösterir. Aslında hırsızlık, çok boyutlu olduğu gibi, hırsızlar da çok çeşitli şeyleri çalabilmektedirler.
Örneğin;

 1. Bu gün; öyle vergiler vardır ki, insanın sinirden gülesi geliyor. Yani bu kadarına da pes doğrusu diyor insan. Nasıl böyle şeyleri bulabiliyorlar, hayret! Evet, resmi yollarla vergi adı altında vatandaşın ceplerindekini almak vergi hırsızlığıdır. Vergi ile çalanlar da VERGİ HIRSIZLARIdır.
 2. Bu gün; remi gayri resmi tüm kurumlar insanlara kene gibi yapışarak faiz bindirimi yapmaktadırlar. İnsanlardan zulmen alınan paralar faiz hırsızlığıdır. Faiz ile çalanlar da FAİZ HIRSIZLARIdır.
 3. Bu gün; terazi kullanılan tüm mekânlarda tam tartmaları gerekenlerin menfaatlerine uygun düştüğünü zannederek eksik tartanlar vardır. İnsanları haklarını terazi ile çalmak terazi hırsızlığı ve terazi ile çalanlar da, TERAZİ HIRSIZLARIdır.
 4. Bu gün; tüm dünyada, körpe beyinleri zehirli ideolojilerle zehirleyip, dünya ve ahiret onları hüsrana sevk edenler vardır. İnsanların dünya ve ahiret mutluluklarına göz dikenler istikbal hırsızlığı yapmaktadırlar. Beşeriyetin hayırlı istikbalini çalanlar İSTİKBAL HIRSIZLARIdır.
 5. Bu gün; sanal âlem denen milyarları içine alan bir âlem var ki, elbette burada da hırsızlar cirit atmaktalar. Sanal âlemden insanların bilgilerini çalıp, her türlü gayri meşru işte kullananlar sanal hırsızlık yapmaktadırlar. Sanaldan çalanlar da SANAL HIRSIZLARdır.
 6. Bu gün; TV ekranları karşısında büyüyen, ahlaksız okullarda yetişen, ana-baba, büyük-küçük tanımayan cahilleri Dininden, tarihinden, ebeveyninden çalanlar vardır. Nesillere göz dikip, onların aidiyetinden çalanlar da, NESİL HIRSIZLARIdır.
 7. 7.Bu gün; ecdadının dilini anlamayan nesiller vardır. Eskinin bağlarını koparmak adına onların dilini değiştirenler çıkmış ve çıkmaktadır. Bir milletin dilini çalanlar da DİL HIRSIZLARIdır.
 8. 8.Bu gün; Allah ile kulları arasında aracı olduklarına, insanları cübbelerini altında, kibrit kutularında cennete taşıyacaklarına inandıranlar vardır. Zavallı insanları masal dünyasının mistik çöllerinde gezdirip serap görüp, gördürenler insanların inançlarından beslenmektedirler. İnsanlara sahte inançlar ve boş ümitler vererek onların imanlarını çalanlar İMAN HIRSIZLARIdır.
 9. Bu gün; kendi menfaatleri adına insanların güvenlerini istismar edip çalanlar vardır. Güven propagandası yaparak kendilerine güvenenleri aldatıp, güvenlerine boşa çıkaranlar GÜVEN HIRSIZLARIdır.
 10. Bu gün; her türlü rezilliğin merkezi olan öğütüm kurumlarında sözde okuyan öğrenciler vardır. Cahiliye mekteplerinde on yıllarını verip sonunda da aldıkları diplomayla onları işsiz bırakanlar, ZAMAN HIRSIZLARIdır.
 11. 11.Bu gün; cahiliye tarafından işgal edilmiş topraklarda, cahiliye adamları tarafından mihrablara yerleştirilen çanak yalayıcılar vardır. Hakkı olmadığı halde mihrabı işgal edip batıla çanak tutanlar MİHRAB HIRSIZLARIdır.
 12. Bu gün; İslâm vatanıyken İslâm’ı sürgün, ehlini idam edip, Müslümanlardan vatanlarını çalanlar vardır. İslâm vatanlarını asli kâfirlerle anlaşarak Müslümanlardan çalanlar VATAN HIRSIZLARIdır.
 13. Bu gün; göbeklerini sıvazlayıp, kârlarının hazzıyla, insanlara “tepedenbakanlar” vardır. Kendileri her türlü ceplerini şişirip, torunlarına yetecek servet yapan ancak askeri ücret ile ücretlendirdiklerine gerçek haklarını vermeyenler, onların teri ve emeği ile beslenip büyüyenler emek hırsızlığı yapmaktadırlar. İnsanların emeklerini çalanlar da EMEK HIRSIZLARIdır.
 14. Bu gün; gerçek İslâm’ı insanlara anlatıp, kurtuluş davetini yapanları karalayıp, onlara her türlü baskıları yaparak, hapishanelere tıkanlar, adaletten bahseden zalimlerdir. Bu zalimliği yapanlarda adaleti çalan hırsızlardır. Onlar uyduruk kanunlarla uydurma mahkemelerde zulmü ayakta tutup adaletin idamına hükmedenlerdir. Adaleti ve özgürlükleri çalanlar da ADALET ve HÜRRİYET HIRSIZLARIdır.
 15. Bu gün; düne nazaran pek gözükmese de mezarları soymak mezar hırsızlığıdır. Mezardakilerin kefenlerini, dişlerini çalanlar olduğu gibi, mezardakilerin tarihi mirasını çalanlar da vardır. Mezardakileri somut, soyut soyanlar da MEZAR HIRSIZLARIdır.
 16. 16.Bu gün; daha çok kazanma hırsıyla gözü körelip, tamir yapmak kastıyla almış olduğu cihazın içindeki malzemelere göz dikip onları (ç)alanlar vardır. Cihazlardan parça, malzeme çalanlar da MALZEME HIRSIZLARIdır.
 17. Bu gün; “iş yerinde namaz kılınmaz!” diyen namaz düşmanı işveren, ya da otobüs yolcuğunda namaz için duramayız diyen şoföre uyup namazı terk edenler ya da tadili erkâna göre namaz kılmayan da namazdan çalanlardır. Namazdan çalanlar da NAMAZ HIRSIZLARIdır.
 18. Bu gün; para için gözü dönmüş, insanlıktan çıkmış canavarların, çeşitli yerlerde ve çeşitli şekillerle insanların organlarına musallat olup onları çalmaları organ hırsızlığıdır. İnsanların organlarını çalanlar da ORGAN HIRSIZLARIdır.
 19. 19.Bu gün; yazdıklarını ve söylediklerini bir başkasının yazdıklarından ve söylediklerinden alıp, hiçbir kaynak vermeden (ç)alıntılamak ilmen hırsızlıktır. Zihin teri dökmeden bilgi çalanlar da İLİM HIRSIZLARIdır.
 20. Bu gün; hastalıklar öyle bir yayılmıştır ki hastaneler dolup taşmaktadır. Hal böyle olunca şöyle bir göz ucuyla muayene dönemi de başlamıştır. Verdikleri haplar-iğneler, yanlış tedavilerle insanların sağlıkları ile oynayıp, sağlıklarını çalanlar da SAĞLIK HIRSIZLARIdır.

Düşünsek daha nice alanda, nice çalan bulabiliriz. Sanırım mesele anlaşıldı. Amacımız hayatın çeşitli alanlarında zulmen (ç)alanlara değinmekti. Bu kadarı da kâfi…  
Yazımıza soru ile başladık, yine soru ile bitirelim:
“Şimdi sözler misiniz, hırsızlığın hepsi suç değil mi?”

Esedullâh Saîd el-Muallim.

1437/2016