«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Kadının hayız ve nifâs hallerinde oruç tutmamasının delîli nedir?

Kadının hayız ve nifâs hallerinde oruç tutmamasının delîli nedir?

Soru: Kadının hayız ve nifâs hallerinde oruç tutmamasının delîli nedir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Kadının hayız ve nifâs hallerinde oruç tutmamasının delîli sahih Sünnet’tir. Nitekim: “Muâze’den rivâyet olunduğuna göre, o, şöyle demiştir: Aişe’ye: ‘Neden hayzlı kadın oru­cu kaza ediyor da, namazı kaza etmiyor’ diye sordum ‘Sen Harûri misin? dedi. ‘Harûriye değilim ama soruyorum işte’ dedim. Aişe: “(Vaktiyle) Bu iş bizim başımıza gelirdi de orucu kaza etmekle emrolunur; namazın kazası ile memur olmazdık’ cevabını verdi.” [Müslim (335); Ebû Dâvud (263-264)…]

Hadiste ifâde olunduğu üzere hayızlı kadın oruç tutmaz ve namaz kılmaz. Ancak sonrasında kaçırdığı oruçları kaza eder. Namazları ise kaza etmez. Bu ümmetin üzerinde icmâ ettiği mes’elelerden biridir.   

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.