«
  1. Ana sayfa
  2. Akaid Soruları
  3. Kabirleri mescid edinmek, kabrin üzerine türbe yapmak caiz midir?

Kabirleri mescid edinmek, kabrin üzerine türbe yapmak caiz midir?

Soru: Kabirleri mescid edinmek, kabrin üzerine türbe yapmak caiz midir?

Cevab: Bismillahirrahmanirrahim.

Kabirler mescid edinilemez. Rasulullah, kabirlerin mescid edinilmesini ve üzerlerine türbe bina edilmesini yasaklamıştır. Cundub bin el-Beceli şöyle demiştir:

“Rasulullah’ı vefatından beş gün önce şöyle derken işittim: “İyi bilin ki, sizden öncekiler peygamberlerinin kabirlerini mescid edinirlerdi, dikkat edin kabirleri mescidler edinmeyin. Sizi bundan men ediyorum.” (Müslim)

Rasulullah daha önceki ümmetlerin yapmış olduğu hatayı ümmetinin yapmaması için kabirlerin mescid haline getirilmesini yasaklamıştır. Hatta o, vefat etmeden önceki hastalığı anında bile bu konuyu dile getirmiş ve kabirleri mescid edinenleri lanetlemiştir.

“Allah’ın laneti Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescidler edindiler.” (Buhari, Müslim)

Rasulullah’ın vefatından hemen önce bunu söylemesi de ümmetinin kendi kabrini mescid edinmemesi içindir. Yine o, böyle olması için Allah yalvarmıştır.

“Allah’ım kabrimin tapılan bir put haline getirilmesine müsaade etme! Peygamberinin kabrini mescid edinenlere, Allah’ın gazabı çok şiddetlidir.” (Malik, Ahmed)

Rasulullah, kabirlerin üzerine türbe yapılmasını, onların süslenip alçılanmasını ve onlara doğru namaz kılınmasını da yasaklamıştır.

Cabir şöyle rivayet eder: “Rasulullah, kabrin üzerine; bina yapmayı veya toprak eklemeyi veya alçılamayı veya üzerine yazı yazmayı yasakladı.” (Ebu Davud, Nesai)
Ebu Heyyac Ali bin Ebi Talib’in kendisini şöyle diyerek görevlendirdiğini söyler:
“Seni, Rasulullah’ın beni görevlendirdiği görevle görevlendireyim mi? Silmediğin bir resim, düzlemediğin yükseltilmiş bir kabir kalmasın!” (Müslim, Ebu Davud) 

Sonuç olarak:

İslam’da; kabirleri yükseltmek, onların üzerlerine türbeler yapmak, oraları süslemek, oraları bayram yerleri haline getirmek, buralarda adaklar adayıp kurbanlar kesmek, buralar çaputlar bağlamak, kabirlerin önünde iki büklüm tavaf etmek, onlara doğru namaz kılıp el açmak, kabirdekileri aracı edinmek ve bunlara benzeyen bidat uygulamaları yoktur.  Bunları yapmak caiz değildir.  

Allah, her şeyi doğrusunu bilendir. O’na Hamdolsun.
Esedullâh Saîd