«
  1. Ana sayfa
  2. MAKALELER
  3. İslam’da ve Cahiliyede Şarkının Yeri

İslam’da ve Cahiliyede Şarkının Yeri

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle…
Şarkı Nedir?

Sesi nazım veya nesir olarak yükseltmek ve uzatmak, makamlı veya makamsız tekrar ederek eğlendirmektir. İslam âlimleri, şarkıya değişik isimler vermişlerdir.

Bazıları şunlardır:

El-Lağv (boş söz), El-Lehv (eğlence, boşa vakit geçirme), el-Batıl (geçersiz, değersiz, boş), ez-Zur (yalan), es-Sumud (boş işe oyalanmak), Rukyetu’z-Zina (zina rukyesi), Savtu’ş-Şeytan (şeytanın sesi), Mezmuru’ş-Şeytan (şeytanın kavalı), Munbitu’n-Nifak (nifak çıkartan), Savtu’l-Facir (yalancı, facir ses) ve benzerleri… (İmam İbnu’l Kayyim, İğasetul-Lehfan)

Şarkının Çeşitleri Nelerdir?

Şarkı; mübah olan ve haram olan olarak iki kısımda değerlendirilmiştir. İkisine de kısaca değinelim.

1) Mübah Olan Şarkı:

Mübah olan söylenmesi caiz olan şarkıdır. Eğlence ve müzik aletleri, haram olan bir söz olmaksızın sesi yükselterek şarkı söylemektir. Mübah şarkıda; şirk ve haram içerikli her türlü sözden, haramları ve kâfirleri övmekten uzak olunmalıdır. Ayrıca dinlenin ortamda ve dinlenin kişi de önemlidir. Meyhane ortamında bir kadından yine mübah bir şarkı dinlenemez. Dinlenen mübah şarkının kulun yerine getireceği ibadetlerden kulu alıkoymaması da gerekir. Bu şarkının mübah olma şartlarını yerine getirilmezse haram olur.

Bunlara örnek verirsek:

*Ezgiler ve marşlar: Bunlar mücahidleri savaşa teşvik için söylenen marşlar ve ezgilerdir. Yeri gelmişken belirtelim ki, nasıl ki peygamberimiz zamanında şiirin toplumu etkileme gücü vardı günümüzde de bu marşlar ve ezgilerin insanları etkileme gücü vardır. Nasıl ki o gün nebi aleyhisselam şiiri ve şairi sahiplenmiş ve hak dava da onları görevlendirmişse, bu günde bir benzeri ezgi ve marşlar içinde yapılması caizdir. Ancak bunda da denge kaçırılmamalıdır. Ayrıca bu ezgi ve marşlar diğer zamanlarda da söylenebilir. Yeter ki hayatın bütününü işgal etmesin. Kur’an’ın ve zikrin önüne geçmesin.

*Çalışırken söylenen şarkılar: Bunlar çalışmanın yorgunluğunu hafifletip, çalışmaya teşvik için sözlenenler şarkılardır. Mescidi Nebevi yapılırken Efendimiz aleyhisselâm ve ashabı bu türden sözler söylemişlerdir. Bu türden şarkılarla ruhlar daha bir şevklenip, azim ve gayret artarak beden de daha bir direnç artabilir. Sonuçta birey, olumsuz yönde değil olumlu yönde etkilenir.

*Yolculukta söylenen şarkılar: Bunlar yolculuğun zahmetini geçiştirmek, sıkıntıları unutmak için söylenen şarkılar. Peygamberimizin yanında böyle şarkılar söylendiği ve efendimizin de bunlara yönelik bir şey demediği rivayet edilmiştir. Yine bu günde yolculuklarda bu türden şeyler söylenip, dinlenebilir.

*Ninniler: Bunlar annelerin yavrularını susturmak ve onları ses ile meşgul edip, uyumalarına yardımcı olması için söyledikleridir. Bunlar da her annenin dilinde olmuş ve olmalıdır. Bunların da içeriğinin caiz olmasına dikkat edilmeli ve çocuğun ruh dünyasına olumlu etki yapacak ninniler söylenmelidir.

*Merasimlerde söylenenler: Bunlar düğün ve sünnet ve benzerleri gibi meşru merasimlerde söylenen şarkılardır. Bu uygulama da asrısaadette İslam’ın çizmiş olduğu sınırlar dâhilinde uygulanmış olup bu gün Müslümanlar tarafında uygulanmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken; kadınların ve erkeklerin ayrı olmaları ve çalgılar eşliğinde söylenmemeleridir.

 2) Haram Olan Şarkı:

Mübah olan şarkıda zikrettiğimiz hususları taşımayan şarkılar ise haramdır. Bireye ve topluma zarar veren, olumsuz etkileri olan tüm şarkılar bu kısımdandır.(İnşeAllah bu kısmı ayrı olarak işleyeceğiz.)

Haram Olan Şarkının Etkileri Nelerdir?

*Şarkı, birey ve toplum için bir hastalıktır. Her hastalıksa derttir.

*Şarkı, manevi kalbe zarar verir, onu hasta eder.

*Şarkı nefsi besler ve nefis güçlendikçe Allah’a isyan artar.

*Şarkı, Allah’ın kullarını isyana çağırır.

*Şarkı, kâfirlere ve facirlere benzemeye yol açar.

*Şarkı, insanı Allah’ın zikrinden alıkoyar ve şeytanın zikrine yönlendirir.

*Şarkı, kulları kulların sahibinin kelamından uzaklaştırır.

*Şarkı, zekânın ve simanın nurunu söndürür.

*Şarkı, haramları süslü gösterip onların çiğnenmesine zemin hazırlar.

*Şarkı, toplumda hayâsızlığın, ahlaksızlığın yayılmasına vesile olur.

imagesCahiliye Toplumlarında Şarkının Yeri

Şarkılar,  cahiliye toplumlarının dillerinden düşürülmeyen zikirlerdir. Cahiliyede yetişen bireyler, (inen vahyin hemen ezberlenmesi gibi) çıkan yeni şarkıları hemen ezberlerler. Ku’ran okuyup, dinleyenler, birlikte mukabele yapanlar misali, birbirlerine şeytanın vahyini söylerler. Cahiliye toplumlarında şarkılar, (ayık ve sarhoş olarak) her yerde ve her ortamda, sola ve koro söylenir. Şarkılar bilinmesi ve dillendirilmesi gereken eğlencenin vazgeçilmesidir.

Televizyon kanallarında gece gündüz şarkılar yer alır. Hatta sadece şarkılara yönelik tv kanallarıyla 24 saat şarkılarla toplum uyutulur. İnternette şarkıların bulunduğu ve takip edildiği sosyal medyanın karanlık ağı olarak görev yapar. Sonuçta; küçüğünden büyüğüne, kadınından erkeğine toplum şarkılarla büyür, büyütülür.

Cahiliye toplumlarında şarkıcılar takip edilecek kişiler haline gelir. Haşa onlar için akla hayale gelmedik şeyler söylenir: Müzik ilahı! gibi… Her zaman magazin haberleri ile toplumun önüne onlar getirilir ve hayatları topluma örnek olarak sunulur. Yapılan algı yönlendirilmesiyle toplum da onları örnek alır. Öyle ki saç modellerinden, giydiklerine kadar onları izler. Konserlerine gitmek için birbirini ezmekten çekinmez. Bilet bulabilmek uğruna (varsa) tüm kutsallarını bırakacak kadar şarkıcıları kutsar. Onları görmek; kendinden geçmeye, bağırıp çağırıp kendini yerlere atmaya sebeptir. Odalarda onların posterleri, defter ve kitapların üzerinde onların çıkarmaları bulunur.

Sonuçta şarkılar ve şarkıcılar eliyle toplum şeytanizmin esiri olur. Kimse köle olduğunun farkında olmaz. Şeytan ve dostları ustalıkla insanları köleleştirmenin yolunu bulmuşlardır.

Esedullâh Saîd

1437/2015

 İktibas Yapacakların Dikkatine!