«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Iskat, devir ve ıskat-ı salât nedir?

Iskat, devir ve ıskat-ı salât nedir?

Soru: Iskat, devir ve ıskat-ı salât nedir?

Cevâb: Bismillahirrahmanirrahim.

Iskat lügatte, ‘düşürmek’ anlamına gelirken, Istılahta ise, kişinin yaşarken eda edemediği ibadetlerinin vefatından sonra fakirlere fidye ödenerek düşürülmesine denir.
Devir de lügatte ‘döndürmek, çevirmek’ anlamlarına gelirken, ıstılahta ise, bu düşürme işlemi için başvurulan yöntemdir.

Iskat-ı salât ise, kişinin yaşarken kılmadığı namazlarının ölümünden sonra düşürülmesi manasına gelmektedir. Iskat devir işlemiyle yapılmaktadır. Devir uygulaması şöyle yapılır: Iskat için ayrılan bir miktar paranın fidye olarak bir fakire verilir, o bunu kabul ettiğini söyledikten sonra tekrar verene iade eder ve aynı para tekrar ve tekrar bu şekilde “aldım- verdim” sözleriyle elden ele dolaşır.

“Devir” hakkında Rasulullah aleyhisselam’dan ve onun sahâbelerinden rivayet olunan hiçbir delil olmadığı gibi onları takip eden müctehid imamlar zamanında da bu işleme rastlanmamaktadır.

Ne hazindir ki, dini atalardan gördüklerine bağlayan insanların delilsiz ve mesnetsiz birçok uygulamalarının görüldüğü zamanımızda yine Kur’an’dan ve Sünnetten delilleri olmayan ve de selefi salihin tarafından yapılmayan bir uygulamayı bu gün insanlar dinin vecibeleri arasında görme yanılgısındadırlar. Dinin aslından olmayan bu uygulama zamanımızda din tüccarları tarafından istismar edilen konular arasındadır.

Allah hidayet versin, ıslah eylesin. Selâm ve dua ile…

Esedullâh Saîd