«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. İnternet üzerinden altın ve gümüş alıp satmak câiz midir?

İnternet üzerinden altın ve gümüş alıp satmak câiz midir?

Soru: İnternet üzerinden altın ve gümüş alıp satmak câiz midir?

Sorunun tam metni: Faiz uygulamayan banka ile internet üzerinden gümüş alıp satıyorum. Gümüş bankadan almak istediğimde 1 gün önceden söylemem isteniyor ve banka bunu verebiliyor. Bu durum da gümüş alıp satmak caiz midir?

Cevâb: Ve aleykum selâm. Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

İnternet üzerinden altın ve gümüş alıp satmak sarf akdi olarak kabul edilir ve şu iki şartın gerçekleşmesiyle -Allâh’u âlem- câizdir. Bu şartlar:

1- Paranın bulunduğu merkez faizle iş gören bir işletme olmamalıdır. Aksi halde câiz değildir. Allâh Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: 

“Fâiz yiyenler, ancak şeytânın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların: ‘Alışveriş de fâiz gibidir’ demelerinden dolayıdır. Oysa Allâh, alışverişi helâl, fâizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) fâizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allâh’a kalmıştır. (Allah, onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardır.” [el-Bakara: 2/275]

Müslimin Ebû Hureyre radîyallâhu anh’dan rivâyet ettiği hadîste ise Allâh Rasûlu sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Allâh faiz yiyene, yidirene, kâtibliğini ve şâhitliğini yapana lanet eder. Çünkü onların tümü günâha katılma konusunda aynıdır.”  

2- İnternet üzerinden altın ya da gümüş aldığında yahut satıldığında bunun hesaba hemen geçmesi ve istendiğinde çekilebilmesi yani kabzedilebilmesi mümkün olmalıdır. Aksi halde sarf akdinde şart olan kabzetme şartı yerine gelmez. 

Buhârî’nin Ebû Saîd el-Hudrî radîyallâhu anh’dan rivâyet ettiği hadîste Allâh Rasûlu sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Altını altınla ancak dengi dengine değiştirin. Birini diğerinden fazla yapmayın. Gümüşü gümüşle ancak dengi dengine değiştirin. Birini diğerinden fazla yapmayın. Onlardan hiç birini peşin karşılığı vadeli satmayın.” 

Müslim’in rivâyetin ise Allâh Rasûlu sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Altına altın, gümüşe gümüş, buğdaya buğday, arpaya arpa, hurmaya hurma ve tuza tuz misli misline, dengi dengine ve peşin olur. Bu cinsler farklı olursa peşin olması şartıyla istediğiniz gibi satın.”

Anlaşılacağı üzere sarfta kabzın hakîki olması yani elden ele/peşin olması gereklidir. Ancak senin hesâbına yatarak istendiğinde çekilebiliyor olması da kabzı hükmî olarak sahîhtir. Bu iki şartın tamâm olmasıyla internet üzerinden altın ya da gümüş alıp satmak câizdir. 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1441h./2020m.