«
  1. Ana sayfa
  2. AHLAK
  3. İhsan nedir?

İhsan nedir?

Bismillahirrahmanirrahim.

İhsan, her şeyi iyi ve güzel yapmak demektir. Ayrıca sürekli olarak, Allah’u Teâlâ’nın gözetiminde olduğunun şuurunda olmaya da ihsan denilir.

Rabbimize karşı ihsan, kulun her an ve her işinde, Allah’u Teâlâ’nın kendisiyle birlikte olduğunun farkında olmasıdır.

Bir hadislerinde Peygamberimiz aleyhisselâm ihsanı şöyle tarif etmiştir:

“İhsan; Allah’a sanki O’nu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Zira sen, O’nu göremesen de, O seni görmektedir.” (Buhari-Müslim)

Müslüman bir kul ihsan şuuruna erebilirse hayatı olumlu yönde çok değişecektir. Zira o, bir muhsin olarak Rabbinin onu daima gördüğü şuuruyla hareket edecektir. Böyle olunca da her haline dikkat edecek, haramlardan uzaklaşacak, ibadetlerinde gevşeklik gösteremeyecektir.

Yine Rabbimiz, kullarının yaptıkları şeyleri ihsan ile yapmalarını istemektedir.

Bir hadislerinde Peygamberimiz aleyhisselâm şöyle buyurmuştur:

“Allah, ihsanı her şeyin üzerine yazdı.” (Müslim)

Anlaşılacağı üzere; Müslüman bir kul, her ne yapacaksa, onu güzelce yapmalıdır ki; bu dinimizin bizlere bir emridir. Örneğin bir Müslüman, alırken, satarken markette, pazarda, tüccarken, manavken, kasapken, her nerede ve her ne iş üzerinde olursa olsun yaptığının en güzelini yapmaya gayret etmelidir.  Hatta hayvan keserken bile ihsan ilkesine göre hareket etmelidir.

Yine Kur’ân-ı Kerim’de ihsan kelimesi geçmektedir. Örneğin Rabbimiz, anne ve babaya ihsan ile davranılmasını emretmiştir:

“Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi ve ana-babaya ihsan ile davranmanızı emretti.” (İsra: 17/23)

Rabbimizin emri baş göz üzerinedir. Anne baba hakları çocuklar üzerinde sayılamayacak ve ödenemeyecek kadar çoktur. Bundan dolayıdır ki, öncelikle onların hakları gözetilmeli; onlar ihsan ilkesinde güzel davranılmalıdır. Tabi anne babanın haricinde de, tüm insanlara hatta tüm canlılara da ihsan ilkesince davranmak gerekir.

Muvahhid bir Müslüman, Rabbine karşı ihsan şuurunu kuşanarak, O’nun mahlûkatına karşı da ihsan ilkesince ile davranmalıdır. Rabbim bizleri bu Muhsin kullarından eylesin. Allahumme âmin.

Esedullâh Saîd el-Muallim