«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. İhlas ve Riya Nedir?

İhlas ve Riya Nedir?

Soru: İhlâs ve riya nedir?

Cevâb: Bismillahirrahmanirrahim.

İhlas, bir Müslüman’ın yapmış olduğu amelleri yalnızca Allah’u Teâlâ’nın rızası için yapmasıdır. İhlas, niyette şirkten kaçınmaktır. Müslüman, ihlaslı/muhlis insandır. O, ihlassız yapılan amellerin Allah katında karşılığının olmadığını bilir. Bundan dolayı ki o, tüm amellerinde öncelikle niyetini düzeltir.
Muvahhid Müminlere tevhid emredildiği gibi ihlasta emredilmiştir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“Oysa onlar, dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak, O’na kulluk etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar.” (Beyyine: 98/5)

Peygamberimiz aleyhisselâm’da ihlasın önemini bizlere şöyle ifade etmiştir:

“Şüphesiz ki Allah, Kendisine ihlasla yapılan ve rızasına kavuşmak istenen amellerden başkasını kabul etmez.” (Nesai)

İhlassız yapılan ameller Allah’u Teâlâ katında kabul edilmediğinden, Müslümanlar her işlerinde “niyet kontrolü” yaparak ihlas üzere olmalıdırlar.

Allah’u Teâlâ’nın bizlere örnek ve önder olarak gönderdiği Peygamberlerin hepsi de ihlaslıdırlar. Onları takip etmesi gereken Muvahhid Müslümanlar da ihlaslı olmalıdırlar. Elbette ki tevhid ehli muhlis kullar, ihlaslı olmalarının karşılığını dünyada ve ahirette alacaklardır.

Muhlis kullar, riyaya karşı çok dikkatli olmak zorundadırlar. “Riya nedir?” denirse:

Riya, bir Müslüman’ın yapmış olduğu amelleri, Allah’u Teâlâ’nın rızasının dışında, başka şeyler için yapmasıdır. Müslüman, riyakâr olamaz. Rabbimiz bizlerden salih ameller istemektedir ki, salih ameller de ancak riyasız yapılırlarsa fayda verirler. Riya ise, küçük şirk olup, amelleri ifsad eder ve kişiyi ateşe götürür.

Riya, münafıkların özelliklerindendir. Müslüman, her türlü nifaktan kaçınması gerektiği gibi, riyadan da kaçınmalı ve kalbini riyadan arındırmalıdır. Zira Rabbimiz, bizlerin kalplerine ve ihlasla yaptığımız amellerimize bakmaktadır.

Peygamberimiz aleyhisselâm buyurdu ki:

“Şüphesiz ki Allah, sizin vücutlarınıza ve dış görüşünüze bakmaz. Ancak O, kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim)

Muvahhid bir Müslüman, içini ve dışını, tevhid ve ihlas ile donatarak, büyük ve küçük şirkten beri olur. O, bu sayede de Allah’u Teâlâ’nın rızasına erişir.

Rabbimiz bizleri riyanın her türlüsünden korusun ve bizleri muhlis kullarından eylesin. Allahumme âmin.

 

Esedullâh Saîd el-Muallim.

1438/2017