«
  1. Ana sayfa
  2. EDEBİYAT
  3. Hücum

Hücum

Kalemle yazmayı öğreten yüce Allah’ın ismiyle…

Bir fikir savaşçısı olarak, tüm İslami ve insani cephelerde savaşmak… Ehli küfür ile uzlaşmadan ve dahi anlaşmadan her daim, her nefes ve her bir kelimeyle, tüm küffara, Hücum… Balyozdan şiddetli, jiletten keskin, kurşun misali kelimelere verilen emir: Hücum…

Hücum! Allah düşmanlarına… Hücum! İslam düşmanlarına… Hücum! Peygamber düşmanlarına… Allah, din ve Rasul için, Hücum… Çilekeş Müslümanların iffeti ve izzeti için, kalemin ve kelimelerin iffeti ve izzetiyle, Allah adına küfre verilen izzetli cevap: Hücum…

Küfrün elleriyle madden ve manen boğazlanan mazlumların, ehli zindan mustazafların, her türlü hakarete uğrayıp zalimlerin oyuncağı yapılan masumların hatırana; zalim firavunistlere, müstekbirler tağutlara, Hücum…

Hücum! Bitmeyen bir azim, yılmayan bir irade, titremeyen kelimelerle, Hücum… Tavize karşı uzlaşmasız bir nidayla, her bir kelimenin hakkını gözetip, yaygaracı güruha tek ses, Hücum… Postal ve dipçiklerin sesine, kelepçelerin şakırtısına dimdik cevap: Hücum…

Karanlık fikirlere ve zihinlere, karanlık dünyalara ve kurucularına, aydınlığın mümessilleri olarak, Hücum… Ümidin nuruyla, yeise ve ehline, Hücum…

Hücum! Apaçık düşmana ve nefsi emareye… Hücum! Vesveseler fısıldayan ve alenen bağıranlara… Hücum! Görünür görünmez tuzaklar kuranlara… Gizli açık düşmanlara net cevap: Hücum…

Kurtulmak ve kurtarmak için… Yürek şehrine hakikat medeniyetini besmeleyle inşa edip, besmelesiz canavarlara ve habis projelerine, her bir harf besmeleyle, Hücum…

Hücum! Zevkine tapan, hedonist paganlara… Hücum! Namusu katleden, kapitalist katillere… Hücum! Tek hayatlı münkirlere… Ahlak libasını kefen kılıp, edeb kılıcıyla ahlak düşmanlarına, Hücum… Ahlakı satan ve insanlığı pazarlayanlara keskin cevap: Hücum…

Firavunların kendilerine kul ve köle yaptıklarını hürriyetlerine kavuşturmak için, her bir anahtar kelime ile zindanlara inip, maharetli eller ve gür bir sedayla, Hücum…

Hücum! Firavunların düzenine… Hücum! Karun ve Bel’amların zihniyetine… Hücum! Kulları kendilerine kul yapan sahte ilah ve rablere… Onların ilke ve inkılaplarına, onların düzen ve yasalarına, onların değer ve anlayışlarına, onların canlı ve cansız putlarına ve putçuklarına, kelime-i tevhidle, Hücum…  

.Esedullâh Saîd el-Muallim