«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Hilâli gören şâhitlerin sayıları ve vasıfları nelerdir?

Hilâli gören şâhitlerin sayıları ve vasıfları nelerdir?

Soru: Hilâli gören şâhitlerin sayıları ve vasıfları nelerdir? 

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Ramazan hilâlinin görüldüğü hava, ister açık olsun ister olmasın âdil ve akıllı bir şahidin şahitliği ile sabit olur. Nitekim: “İbn Ömer radıyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, o şöyle demiştir: ‘İnsânlar hilâli gözetliyorlardı. Ben Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’e hilâli gördüğümü haber verdim. O da oruç tuttu. Oruç tutmalarını emretti.” [Ebû Dâvud (2342); İbn Hibbân (3447)…]

Hadiste ifâde olunduğu üzere Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem bir şahidin şahitliği ile Ramazana hükmetmiştir. Buna göre, hava ister açık olsun ister olmasın adil ve akıllı bir erkeğin hilâli gördüğüne dair yaptığı şahitlik ile Ramazan ayı orucu sabit olur.

Kâfirin, fâsığın ve delînin şâhitliği ise ittifakla sahih değildir. Çünkü kâfir, fâsık ve deli, dînde emin sayılan kimseler değildirler.

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.