«
  1. Ana sayfa
  2. FIKIH
  3. Haramlar (Büyük Günâhlar)

Haramlar (Büyük Günâhlar)

haramlarHARAMLAR

Abdullâh Saîd el-Müderris

 
besmele-hamdele
 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle…

Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

Bundan sonra:

Haramlar, Allâh’u Teâlâ’nın kulları için yasakladığı şeylerdir. Aşılması ve çiğnenmesi câiz değildir. Haramlar, O’nun sınırlarıdır ve kullarına bu sınırlara yaklaşmayı yasaklamıştır. Nitekim O, şöyle buyurmaktadır:

“Bunlar Allâh’ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın.” [el-Bakara: 2/187] 

O’nun haram kıldığı şeyleri işlemek ise alçaltıcı bir azaba duçar olmayı gerektirir. Çünkü haramlar, O’nun yasaklarıdır ve O, kullarını yasakladığı şeylerden kaçınmaları için defaatle uyarmıştır.

“Kim de Allâh’a ve Rasûlüne isyan eder ve O’nun koyduğu sınırları aşarsa, Allâh onu ebedî kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.” [en-Nisâ: 4/14]

Haramlar, Allâh’ın izin verdiği şeylerle yani helâllara kıyaslandığında gerçekten çok azdır. Yani helâl dairesi çok geniştir. Kullar için yeterlidir ve faydalıdır. Haramlar ise kötü ve zararlı olan şeylerdir. Nefisleri ve toplumları ifsada götüren sebeblerdir. Haramlarda fayda ve bereket yoktur. Bilâkis şer ve mefsedet vardır. Bunlardan kaçınmak ise dünyâ ve âhiret saadeti için hem şer’ân hem de aklen vâcibtir. Akıllı kimsenin kendisini ve emri altında olanları, haramlardan uzak tutarak Allâh’ın acıklı azâbından koruması gereklidir. Rabbim bizlere haramlardan uzak durarak kendisine râzı olacak olduğu amellerle kavuşabilmeyi nasib etsin. Allâhumme Âmîn.   

.

1. Allâh’u Teâlâ’ya Şirk Koşmak

2. Gıybet Etmek

.