«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Hangi hayvanlardan kurban olur?

Hangi hayvanlardan kurban olur?

Soru: Hangi hayvanlardan kurban olur?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Kurban edilecek hayvanın dînen belirlenen hayvanlardan olması şarttır. Bu hayvanlar: Deve, sığır ve koyun cinsinden olan hayvanlardır. Erkek veya dişi olmaları arasında fark yoktur. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“Her ümmet için kurban kesecek yer tayin ettik. Ta ki kendilerine rızık verilen davarlar üzerine Allâh’ın ismini zikretsinler.” (Hac: 22/34)

Âyet-i kerîmede geçen davardan kasıt kurban edilmesi caiz olan hayvanlardır. Bunlar ise ittifak ile deve, sığır, koyun cinsi olan hayvanlardır. Buna göre, yaban öküzü ve geyik gibi hayvanların kesilmeleri kurban yerine geçmez.   

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h./2013m.