«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Günümüzdeki Ehl-i Kitâb’ın kestiği etin hükmü nedir?

Günümüzdeki Ehl-i Kitâb’ın kestiği etin hükmü nedir?

Soru: Günümüzdeki Ehl-i Kitâb’ın kestiği etin hükmü nedir?

Sorunun tam metni şöyledir: es-Selâmu aleykum. Allâh ilminizi artırsın. Günümüzde ki Ehl-i Kitâb’ın (Yahûdî ve Hristiyanların) kestiği etin hükmü nedir? Yenebilir mi?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Allâh Azze ve Celle Müslümanlara her daim helâl dairesinde kalabilmeyi, ihtilaftan ve şüphelilerden kaçınabilmeyi nasib etsin. Allâhumme Âmîn.

Kur’ân-ı Kerîm’in nüzul ortamındaki Ehl-i Kitâb ile bu günküler arasında bazı farklar olduğu söylense de bu, onların Allâh için kestiklerini helâl olmaktan çıkarmaz. Çünkü Ehl-i Kitâb o gün de müşrikti. Bu gün de müşriktir. Allâh Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır:

“Yahûdîler, ‘Uzeyir Allâh’ın oğlu’ dediler. Hıristiyanlar da ‘Mesih Allâh’ın oğlu’, dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allâh onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!” [et-Tevbe: 9/30]

“Şüphesiz ‘Allâh, Meryem oğlu Mesîh’tir’ diyenler andolsun ki kâfir olmuşlardır.” [el-Mâide: 5/17]

“Andolsun ‘Allâh, üçün üçüncüsüdür’ diyenler de kâfir olmuşlardır. Halbuki bir tek Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur.” [el-Mâide: 5/73]

“Ehl-i Kitâb’dan ve müşriklerden İslâm’ı kabul etmeyen kâfirler, ebedî olarak cehennem ateşine girerler. İşte onlar, halkın en şerlileridir.” [el-Beyyine, 98/6]

“Kitâb ehlinden olan kâfirler ve müşrikler, Rabbinizden üzerinize bir hayrın indirilmesini arzu etmezler.” [el-Bakara: 2/105]

Kur’ân-ı Kerîm de bu ve benzeri birçok âyette Ehl-i Kitâb’ın müşrik oldukları açıklanmıştır. Allâh Azze ve Celle onların koştukları şirkleri en iyi bilen olduğu halde kestiklerini helâl kılmıştır. Nitekim O, şöyle buyurmuştur:

“Bugün size tayyibât (temiz şeyler) helâl kılındı. Kendilerine kitâb verilenlerin taâmı size helâl, sizin de taâmınız onlara helâldir.” [el-Mâide: 5/5]

Allâh’u Teâlâ’nın “Kendilerine kitâb verilenlerin taâmı size helâldir…” buyruğunda kastedilen Yahûdi ve Hıristiyanların kestikleri hayvanlardır. Zîrâ kesimi gerektirmeyen yiyeceklerde onu hazırlayanın kitâbî olup olmaması arasında fark yoktur. İmâm İbn Kesîr rahimehullâh, âyet-i kerîmenin tefsîrinde şöyle demiştir: “Ehl-i Kitâb’ın kestikleri hayvanlar, âlimlerin icmâ ettikleri üzere Müslümanlar için helâldir.” [Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm: 3/40.]

Ancak burada dikkat edilmesi gerekli olan şu hususlar vardır:

1. Bu gün kendilerine “Yahûdî” ya da “Hıristiyanım” diyenlerin birçoğu ateisttir. Yani Allâh inançları ya tamâmen yoktur ya da şüphe içerisindedirler. Böyle kimseler kendilerini Yahûdî ya da Hıristiyan olarak tanıtsalar bile Ehl-i Kitâb hükmünde değildirler. Kestikleri yenmez.

2. Kesimin İslâmî kurallara göre olması gereklidir. Bu gün bilindiği üzere birçok batı ülkesinde hayvanlar boğazlanmadan kanları vücudlarında kalacak şekilde öldürülmekteler. Böyle bir eti yemek câiz değildir.

3. Kesimin Allâh için olması şarttır. Allâh’ın dışında kendisine tapınılanlar için kesimin yapılması kesilen eti haram kılar.

Sonuç olarak Allâh Azze ve Celle’ye inanan ve Ehl-i Kitâb olduğunu ikrâr eden bir kimsenin, Allâh’tan başkası için kesmediği ve kanı akıtan bir şekilde boğazlamak suretiyle kestiği et helâldir. Ancak bundan güç nispetinde kaçınmak daha güzeldir. Çünkü bu günkü Ehl-i Kitâb’ın durumu hakkında birçok sözler söylenmiş olmakla beraber kesim şekillerinde de ağır basan bir şüphe vardır. Böyle durumlarda Müslümanların yapmaları ve izlemeleri gerekli olan menhec, ihtilaftan ve şüpheli olan şeylerden kaçınmak ve üzerine ittifak edilen şeylerle güç nisbetinde yetinmektir. Numân bin Beşîr radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Helâl bellidir, haram da bellidir. İkisi arasında (helâl mi, haram mı belli olmayan) şüpheli şeyler vardır ki, insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa, ırzını da, dînini de korumuş olur.” [Buhârî-Müslim]

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1435h. / 2015m.